Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXX Niedziela zwykła

Na XXX Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 31, 7-9), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 5, 1-6), i z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 46b-52). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content