Uniwersytet tradycyjny i nowoczesny – rozmowa z prof. dr. hab. Januszem Kapuśniakiem

Uniwersytet Jana Długosza będzie miał nowego rektora. Kandydat na to stanowisko jest jeden: o urząd ubiega się prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Przez dwie kadencje funkcję rektora pełniła (i jeszcze pełni!) prof. dr hab. Anna Wypych Gawrońska, która – wraz ze współpracownikami – poprowadziła transformację Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (2018) i wreszcie w Uniwersytet Jana Długosza (2023). Uczelnia ma ogromny potencjał, jest bardzo dobrze oceniana podczas ewaluacji. Co zatem jest i będzie największym wyzwaniem dla nowego rektora? W liście skierowanym do społeczności Uczelni prof. Kapuśniak napisał m.in.: “Kiedy myślę jaki powinien być Uniwersytet – Nasz Uniwersytet – przychodzą mi do głowy takie słowa jak: prestiż, duma, odpowiedzialność, idee, zobowiązanie, Człowiek, misja, szacunek, kreatywność, bezpieczeństwo, budowanie, łączenie, postęp, innowacje, dialog, życzliwość, zrozumienie, współpraca. Wypełnijmy tę publikację treścią, tak aby za 4 lata można było napisać podsumowanie, w którym będziemy mogli potwierdzić, że pracujemy i studiujemy w Uniwersytecie tradycyjnym, a jednocześnie nowoczesnym, Uniwersytecie otwartym i przyjaznym, Uniwersytecie umiędzynarodowionym, Uniwersytecie innowacyjnym, Uniwersytecie interdyscyplinarnym, Uniwersytecie współpracy i dialogu, Uniwersytecie transparentnym, Uniwersytecie nowocześnie zarządzanym”. W rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską prof. Kapuśniak odpowiada m.in. na pytanie, jak chce połączyć tradycję z nowoczesnością.

Skip to content