Uniwersytet zawsze działa w kilku przestrzeniach – rozmowa z prof. Stanisławem Gajdą, doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Prof. Stanisław Gajda, wybitny polonista, slawista i językoznawca z Uniwersytetu Opolskiego został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Uroczystość miała miejsce 20 czerwca podczas Święta Uczelni. Tego dnia w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Prof. Gajda wygłosił wykład „Uniwersytet w naukowej i publiczno – społecznej sferze życia”. Znalazł też czas na wypowiedź dla Radia Fiat:

 

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska