Zaangażuj się i pomagaj – wolontariat misyjny czeka!

Możesz pomagać na miejscu, a możesz wyjechać na drugi koniec świata i pomagać tam. Ale pomagaj! Dziel się swoją pracą i swoimi talentami! Z takim przesłaniem i zaproszeniem do wolontariatu misyjnego przybyli do studia Radia Fiat ks. Mateusz Ociepka i s. Ewelina Feliszek.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.
Fot. Radio Fiat / AM