Dzień Papieski w sercu Częstochowy

To właśnie 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Z tej okazji od 2005 roku 16 października obchodzimy Dzień Papieski. Jasna Góra w szczególny sposób przeżywa obchody związane z tym dniem oraz 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

16 października odbyła się konferencja prasowa, w czasie której przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra i Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podsumowali działania dotyczące tych wydarzeń. O szczegółach mówi Anita Imiołek, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach i jeden z koordynatorów projektu „Nadzieja. Zwycięstwo”:

– Mamy dzisiaj okazję podsumować pierwszy etap projektu, który realizujemy od maja i nazywa się „Nadzieja. Zwycięstwo” i dotyczy dwóch najważniejszych wydarzeń dla naszego regionu. Naszą ideą jest to, aby młodzież i dzieci mogły dotknąć tego zdarzenia, które my pamiętamy, jest w naszej pamięci.

O. Marian Waligóra wyjaśnił znaczenie tej znaczącej rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Polaka na Jasną Górę:

– Jasna Góra stała się wtedy, podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę, główną amboną nauczania papieskiego. Towarzyszą nam wielkie emocje związane z wyborem Jana Pawła II i był to ważny element tamtej szarej i trudnej rzeczywistości dla Polski. Teraz jest to dla nas czas refleksji nad tym, co papież nam przekazał, co zostawił.

Jest to utrwalane przez różne działania, projekty edukacyjne oraz tego typu konferencje. Urszula Bauer, śląska Kurator Oświaty mówi o obowiązku, jakim jest edukacja młodego pokolenia oraz zakorzenianie w nich wspomnień o św. Janie Pawle II:

– Ten wymiar jest związany z naszym obowiązkiem, aby młodemu pokoleniu przypominać, pokazywać, przekazywać prawdę związaną z tamtymi wydarzeniami. One budują naszą tożsamość, patriotyzm, wiarę. Projekt „Nadzieja. Zwycięstwo” został objęty honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty ze względu na walory edukacyjne, związane z pozyskiwaniem wiedzy dotyczącej wydarzeń  z pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.

O tym, jak ważną osobą był i jest św. Jan Paweł II oraz jak wartościowe są tego typu spotkania, mówi Katarzyna Korzeniowska, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie:

– Przede wszystkim jest bardzo ważną osobą, był bardzo mądrym człowiekiem i dawał każdemu przykład. Cały czas odświeżam pamięć o Janie Pawle II i wszystko, co jest ważne, jest przekazane dalej.

Spotkanie uświetnił występ przedszkolaków i uczniów „O nadziei w Dniu Papieskim”. Najmłodsi zaprezentowali przedstawienie nagrodzone w I Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym poświęconym twórczości Jana Pawła II. Podczas konferencji została otwarta wystawa amatorskich zdjęć „Co nam zostało z tamtych dni – Jan Paweł II na Ziemi Częstochowskiej w 1979 roku”.

AK