ABC wyborów – co powinieneś wiedzieć o wyborach cz3

W związku z zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi, Radio Fiat realizuje cykl materiałów informacyjnych, w których przedstawiane są najważniejsze, najbardziej przydatne informacje odnośnie wyborów. Odpowiedzi na stawiane pytania udziela Tomasz Doruchowski, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie.

Dla wielu z nas wybory 15 października br. będą kolejnymi wyborami, w których weźmiemy udział. Warto jednak przypomnieć jak przebiega procedura głosowania. Może się to przydać zwłaszcza tym osobom, które do lokali wyborczych udadzą się po raz pierwszy:
– Przede wszystkim wyborca musi o tym pamiętać, żeby zabrać ze sobą do lokalu wyborczego ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Bo na podstawie tego dokumentu tożsamości Komisja Obwodowa wyszuka w spisie wyborców imię i nazwisko tego wyborcy. We właściwym miejscu w rubryce wyborca podpisze się kwitując odbiór kart do głosowania do Sejmu, do Senatu i do Referendum i oczywiście uda się w miejsce zapewniające tajność głosowania, żeby głos swój oddać. Jeżeli będziemy oddawać głos, to trzeba pamiętać o takiej zasadzie: żeby głos był ważny, to właściwie na jednej karcie tylko 1 x przy nazwisku wybranego przez nas kandydata, czy to do Sejmu, czy do Senatu i tak samo w przypadku referendum przy danym wariancie. Jeżeli jesteśmy na tak, to przy tak, jeżeli na nie, to przy nie, żeby głos był ważny 1 x przy jednej odpowiedzi.

Powyższe warunki musimy spełnić, jeżeli chcemy, żeby nasz głos oddany w wyborach był ważny. A czy istnieje możliwość, że całe wybory mogą zostać uznane za nieważne?:
– Ważność wyborów stwierdza właściwa izba Sądu Najwyższego, natomiast żeby doszło do takiej sytuacji, to naprawdę musiałoby się wydarzyć coś mocno niepokojącego, coś co miało wpływ na wynik wyborów, na przykład źle wydrukowane karty do głosowania w danym okręgu wyborczym, gdzie na przykład została pominięta jakaś dana lista kandydatów zarejestrowana, albo na przykład jakiś poszczególny kandydat, czy to do Sejmu, czy do Senatu. Rzeczywiście mogłyby być to podstawy do unieważnienia wyborów w danym okręgu, bo w skali kraju to by była sytuacja bezprecedensowa.

Jako wyborcy mamy również prawo do zgłaszania uwag, ewentualnie skarg, jeżeli naszym zdaniem działalność Obwodowej Komisji Wyborczej, w której głosujemy, nie jest zgodna z prawem:
– My, jako Okręgowa Komisja Wyborcza oczywiście będziemy w dniu głosowania cały czas dyżurować i jeżeli zdarzą się jakieś nieprawidłowości, bo jesteśmy wyższego szczebla komisją nad komisjami obwodowymi, jeżeli będą jakieś nieprawidłowości czy wręcz skargi na działalność czy poszczególnych członków, czy całej Komisji Obwodowej, to oczywiście takie skargi należy kierować właśnie do Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie.

Zachęcamy słuchaczy Radia Fiat do wysyłania zapytań związanych z wyborami – jeśli chcecie uzyskać wyjaśnienie jakiejś kwestii, piszcie do nas na adres: radio@fiat.fm

Skip to content