Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie nie odpoczywa w wakacje. Tym razem placówka przygotowała wystawę sześćdziesięciu odbitek charakterystycznych, artystycznych fotografii znanego twórcy Zdzisława Beksińskiego, osoby wszechstronnej, która nie bała się wykroczyć poza ramy malarstwa – głównej dziedziny artystycznej. Ekspozycja nie jest wystawą stałą i potrwa jedynie do końca września.

Zdaniem dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie Anny Palczek-Szumlas, twórczość Beksińskiego jest na tyle wyjątkowa, że warto ją przybliżyć częstochowianom, nawet szesnasty rok z rzędu. Tegoroczna wystawa będzie skupiała się wokół dorobku fotograficznego, który przejawiał Beksiński, a który według dyrektorki galerii posiadał własny, unikalny styl.

Beksiński/Foto. radio Fiat

Obecna wystawa dzieł Beksińskiego ma wyjątkowy charakter, ponieważ w grudniu 2020 roku. upłynął termin umowy depozytowej z kolekcjonerami. Po negocjacjach obrazy Beksińskiego z Częstochowy trafiły do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w zamian kolekcjoner zadecydował o przekazaniu w depozyt m.in. sześćdziesiąt odbitek fotografii ze swojej kolekcji. Jest to jednak czasowe rozwiązanie, ponieważ kolekcja opuści częstochowski MGS już pod koniec września, najprawdopodobniej wróci ona do właścicieli.

Beksiński/Foto. radio Fiat

Więcej informacji nt. organizacji wystawy i funkcjonowaniu samej placówki znajduje się na stronie internetowej częstochowskiej MGS.

Skip to content