Bliżej, łatwiej, wygodniej – Biuro Obsługi Seniora w nowej lokalizacji

Źródło fot.: UM Częstochowy

Śląska 3/5 – pod tym adresem miasto uruchamia punkt, do którego seniorki i seniorzy mogą zgłaszać się w przeróżnych sprawach. Także po to, aby odebrać „Koperty życia” – teraz z dodatkami, które w razie potrzeby ułatwią służbom niesienie pomocy.

Wcześniej siedzibą biura był Urząd Stanu Cywilnego. Jego zadaniem jest informacja dla seniorek i seniorów oraz koordynacja działań prowadzonych na ich rzecz przez wydziały Urzędu Miasta, inne jednostki miejskie, partnerów społecznych samorządu czy Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Otwarciu Biura przy ul. Śląskiej 3/5 towarzyszyła prezentacja nowych elementów związanych z „Kopertami życia” – to magnesy na lodówkę i naklejki z informacją dla służb idących osobom starszym z pomocą w razie zagrożenia życia. Magnesem można przyczepić swoją „Kopertę życia” do drzwi lodówki czy szafki; można też taką kopertę umieścić w lodówce, oznaczając to miejsce naklejką (to przydatne, gdy lodówka jest zabudowana). Naklejkę można również umieścić na drzwiach do mieszkania – będzie to pierwszy sygnał dla ratowników, że starsza osoba ma swoją „Kopertę życia”. W samej kopercie natomiast należy umieścić kartę ze swoimi danymi, numerem telefonu do bliskich, informacjami o przebytych chorobach, przyjmowanych lekarstwach, uczuleniach, a także dane lekarza prowadzącego i swojej przychodni. Karty do wypełnienia można wraz z kopertami, magnesami i naklejkami informacyjnymi odebrać właśnie przy ul. Ślaskiej 3/5.

W Biurze Obsługi Seniora można odbierać nie tylko „Koperty życia”, ale i częstochowskie karty uprawniające seniorki i seniorów do zniżek np. w miejskich instytucjach kultury (lista partnerów oferujących rabaty na różne usługi jest na bieżąco uzupełniana). Z Biura można skorzystać na miejscu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30), ale można też zadzwonić pod numer 34-370-71-11. W godzinach pracy Urzędu Miasta otrzymamy tam informacje o wszelkich mogących interesować środowisko senioralne sprawach, w tym działaniach składających się na program „Częstochowa wspiera Seniorów”.

Program ten opiera się na trzech filarach – tworzeniu warunków dla społecznej aktywności tej grupy mieszkanek i mieszkańców miasta, dla ich rozwoju osobistego oraz kreowaniu ciekawej oferty spędzania czasu dla nich. Miasto kieruje do seniorek i seniorów programy profilaktyczne, tworzy place rekreacji w dzielnicach (także poprzez Budżet Obywatelski), proponuje zajęcia na basenach, lodowisku, treningi nordic-walking, zumby czy jogi. Swoistą kulminacją tych działań są Senioralia. Miasto oferuje ulgowy roczny bilet komunikacji oraz kartę lojalnościową dla seniorek i seniorów. Działają Centrum Aktywności Seniorów i Dzienne Domy Seniorów. W tworzeniu oferty dla środowiska senioralnego biorą udział miejskie instytucje (jak MOPS, ZGM TBS, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, OKF „Iluzja”), liczne organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, a nawet restauratorzy, dzięki którym Miasto powróciło do cieszącej się przed okresem lockdownu dużą popularnością akcji „Kawiarenka dla Seniora”. W całym tym szerokim obszarze poczynania samorządu obserwuje i opiniuje Miejska Rada Seniorów.

Źródło: UM Częstochowy

Skip to content