Częstochowska Caritas oddała do użytku łaźnię dla bezdomnych

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oddała do użytku łaźnię dla bezdomnych, zlokalizowaną obok Przytuliska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Krakowskiej 80. Budowa łaźnia została zrealizowana w ramach współpracy z Urzędem Wojewódzkim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W szczegóły wprowadza Monika Borkowska-Dłużniak, koordynator zespołu tzw. „Street Workerów”, czyli wolontariuszy Caritas, wyspecjalizowanych w pracy z bezdomnymi. Zwraca ona też uwagę, jak ważne w pomocy bezdomnym jest zadbanie o ich wizerunek:

Dzisiaj będzie otwarcie długo wyczekiwanej łaźni, która była nam w Częstochowie bardzo niezbędna, w związku z pomocą osobom żyjącym w miejscach niemieszkalnych. Będziemy teraz mogli taką osobę zabrać, przyprowadzić tutaj, wykąpać, przebrać i dalej kierować do MOPS’u i innych placówek.

Bp Andrzej Przybylski ze Street Workerami / Poświęcenie łaźni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 | Fot. Radio Fiat
Poświęcenie łaźni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 | Fot. Radio Fiat

Łaźnia przy Krakowskiej jest pierwszym tego rodzaju obiektem w Częstochowie i szybko stanie się bardzo ważnym punktem w początkowym etapie pomocy osobom bezdomnym podczas procesu wychodzeniu z bezdomności. Otwarcia i błogosławieństwa łaźni dokonał bp Andrzej Przybylski, który od lat znany jest z pomocy osobom ubogim, wykluczonym, bezdomnym i pogubionym:

Pewnie wszyscy w normalnym życiu wiemy co to znaczy, kiedy człowiek wejdzie brudny, zakurzony, upocony. Żeby się wyczyścić i wykąpać. To jakby się zaczynało nowe życie. Tym bardziej w pomocy bezdomnym takie miejsca są jakby bramą do dalszych funkcji pomocowych. Jak błogosławiłem to miejsce, prosiłem Pana Boga, żeby to był taki symbol obmycia zewnętrznego i przebrania się, żeby ta przebieralnia i łaźnia były też takim miejscem duchowej odnowy i wstępu w nowe życie.

Symboliczne przekazanie klucza Street Workerom / Poświęcenie łaźni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 | Fot. Radio Fiat

Oprócz łaźni bp Andrzej Przybylski poświęcił także siłownię na świeżym powietrzu Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Ogrodowej 28. Obiekt ten również został sfinansowany ze środków wojewody śląskiego, o czym szerzej mówi Paulina Gradek z częstochowskiej Caritas:

Siłownia z\ostała zrealizowana w ramach projektu wsparcia i pomocy seniorom. Jest miejscem, z którego mogą korzystać zarówno podopieczni Domus Misericordiae, jak i wszystkie osoby starsze z lokalnej społeczności. Seniorzy bardzo chętnie tutaj przychodzą i korzystają.

Obydwa projekty powstały w ramach współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi, którym marszałek województwa Jakub Chełstowski poświęca szczególną uwagę.

Siłownia przy Domu Opieki Społecznej Domu Misericordiae | Fot. Radio Fiat
Skip to content