W dniach 18 i 19 września odbył się pierwszy Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023. Miejscem wydarzenia było Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Organizatorem Kongresu była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Natomiast Partnerem Generalnym była Grupa Kapitałowa Węglokoks, a Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Tematyka wydarzenia była związana z szerokim zakresem tematów z branży stalowej, począwszy od zagadnień omawiających aktualne trendy i przyszłość polskiego hutnictwa w kontekście transformacji energetycznej, poprzez innowacyjne rozwiązania stosowane w branży hutniczej, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji i rozwiązań Przemysłu 4.0 w transformacji branży przemysłu stalowego w kierunku „Zielonej Stali”. Szczególnie ważnym tematem dla Politechniki Częstochowskiej, który został poruszony w trakcie Kongresu, było kształcenie kadr dla branży stalowej.

Politechnika Częstochowska prezentowała swoje możliwości badawcze związane z branżą stalową na własnym stoisku, na którym oprócz pokazów studentów naszego łazika marsjańskiego, prowadziliśmy aktywne pokazy możliwości zastosowania skanera 3D oraz druku 3D w przemyśle metalowym.

Podczas Kongresu, m.in. w tematycznych panelach, spotkali się liderzy rynku stalowego, którzy prowadzili dyskusje nt. szeroko pojętego sektora stalowego. Tematyczne panele oraz wzajemne spotkania były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między jego uczestnikami oraz stworzeniem przestrzeni do budowania partnerskich relacji służących rozwojowi wielu biznesowych projektów.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej aktywnie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych dotyczących szerokiej tematyki związanej z przemysłem stalowym (w kolejności wystąpień):

– prof. dr hab. inż. Agata Dudek – Dziekan Wydziału – Megatrendy kształtujące przemysł stalowy w Europie w warunkach niestabilnego otoczenia;
– dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz – Prorektor ds. rozwoju – Innowacyjne technologie produkcji stali;
– prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz – kierownik ds. rozwoju – Przyszłość branży stalowej – Kształcenie młodych talentów;
– dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz Katedra Zarządzania Produkcją – Jak zbudować hutę przyjazną planecie.

O sukcesie Kongresu niech świadczy liczba uczestników, która wyniosła aż 1400! Tak duże zainteresowanie świadczy o potrzebie wzmożenia intensywnych prac związanych z przemysłem stalowym.

Źródło: Politechnika Częstochowska

Skip to content