Harcerzem się jest przez całe życie – hm. Przemysław Kowalski w Poranku Radia Fiat

Braterstwo, służba i praca nad sobą, to trzy fundamentalne zasady harcerskiego wychowania – mówił gość Poranka Radia Fiat hm. Przemysław Kowalski, zastępca komendanta Hufca ZHP Częstochowa. Obchodzony nie tak dawno (22 lutego) Dzień Myśli Braterskiej był okazją do rozmowy na temat obecnej kondycji harcerstwa w regionie częstochowskim.
Obecnie harcerstwo wygląda inaczej i działa według innych zasad, niż było to 20 czy 30 lat temu. – Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Związku Harcerstwa Polskiego jest mniejsza niż kiedyś, ale i tak jest to najliczniejsza organizacja społeczna w Częstochowie – mówił hm. Przemysław Kowalski:
– Powiem tak, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. My zawsze, jako kadra instruktorska, chcemy żeby to lepiej było. W tym momencie Hufiec Częstochowa to około 600 harcerek i harcerzy, zuchów i instruktorów, mam na myśli jakby całą harcerską brać naszego Hufca. Działają gromady zuchowe, działają drużyny harcerskie starszoharcerskie, środowiska wędrownicze, kręgi instruktorskie. Tutaj mamy ten bardzo szeroki przedział wiekowy. Rzeczywiście na przestrzeni lat to się troszkę zmieniło. Kiedyś to harcerstwo w szkołach było w pewnym sensie elementem zajęć, było trochę bardziej obligatoryjne. Dzisiaj już jest dobrowolność – kto chce to jest harcerzem. Misja ZHP mówi wyraźnie: mamy wychowywać młodego człowieka, czyli wspierać go we wszechstronnym rozwoju i kształtować jego charakter poprzez stawianie wyzwań. Ja wiem, że to jest dużo takich ogólników, ale to tak naprawdę wygląda. Ja, kiedy spotyka młodzieżą, kiedy zachęcam ich do wstąpienia do harcerstwa to mówię im, zgodnie zresztą z prawdą, że w harcerstwie można rozwijać wszystkie swoje pasje. Natomiast opieramy to na zasadach harcerskiego wychowania i te fundamentalne zasady są trzy: to jest braterstwo, służba i praca nad sobą. I myślę, że to jest to, czym zajmują się i czym powinni się zajmować harcerze.
23 lutego obchodzone jest wspomnienie liturgiczne bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy. Bieżący rok został ustanowiony Rokiem Dziękczynienia za patronat dh. Wicka nad Harcerstwem Polskim:
– Postać wyjątkowa i niezwykła. Chociaż z początku XX wieku, to zdecydowanie postać na miarę XXI wieku i współczesnego harcerstwa. Bardzo dużo czerpiemy z tej postaci, z jego myśli. W tym roku mija 20 lat odkąd papież Święty Jan Paweł II ustanowił dh. Wicka patronem polskich harcerzy. Tutaj też wspomnę, że Ojciec Święty osobiście go beatyfikował w czasie swojej podróży do Polski w 1999 roku w Toruniu. Dh. Wicek ma wiele niezwykle aktualnych myśli, aktualnych do dzisiaj. Każdego roku gromadzimy się wokół jego postaci, szczególnie właśnie w lutym. 23 lutego to jest dzień jego wspomnienia. Co ciekawe, to wspomnienie jest obchodzony dzień po Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego. A to jest znowu takie święto światowego skautingu, więc mamy jako polscy harcerze takie dwudniowe święta. Jest taki zwyczaj już od 28 lat, że właśnie Hufiec Częstochowa jest gospodarzem Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę. Tak będzie też w tym roku i właśnie w tym roku pielgrzymka będzie bardzo mocno skoncentrowana wokół postaci druha Wicka. Co roku pielgrzymka ma swoje hasło przewodnie, w tym roku to hasło jest zaczerpnięte z jego pamiętnika i to jest hasło “Chce iść za tobą”. Będzie to ostatni weekend maja, 26-28 maja. Dzięki ogromnej życzliwości ojców Paulinów z Jasnej Góry zostaniemy tam przyjęci od piątku do niedzieli będziemy się i modlić i bawić i uczyć, poznawać, odkrywać. Co ważne, relikwie błogosławionego dh. Wicka najprawdopodobniej będą też z nami w czasie naszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Harcerstwo, jak podkreślają druhny i druhowie, to wielka przygoda i jednocześnie sposób na życie. Na zostanie harcerzem nigdy nie jest za późno.

 

Skip to content