Kadeci rozpoczęli szkolenie w CS PSP

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jest jedną z kilku placówek w Polsce kształcących kadry oficerskie na potrzeby służby w Państwowej Straży Pożarnej. Ze względu na swoją renomę i wysoki poziom nauczania placówka jest co rok oblegana przez chętnych do podjęcia nauki. Jednak dostać się w szeregi kadetów udaje się tylko nielicznym.
Tak jak w wielu innych palcówkach edukacyjnych, rok szkolny w CS PSP rozpoczyna się we wrześniu. – Od pierwszego dnia tego miesiąca szkolenie rozpoczynają kadeci Dziennego Studium Aspirantów – mówi bryg. Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik komendanta Centralnej Szkoły PSP:
– 1 września rozpoczął naukę XXVII turnus Dziennego Studium Aspirantów. Ci młodzi ludzie przychodzą tutaj zdobyć wiedzę w pięknym zawodzie strażaka. Była duża konkurencja, ponad 400 osób startujących na tylko 60 miejsc. Dostali się tylko najlepsi z najlepszych. Wypada tylko pogratulować tym młodym ludziom. W gronie tych 60 kadetów jest jedna dziewczyna. Od wielu lat mówimy, żeby te osoby, które czują powołanie, niezależnie czy jest to dziewczyna, czy chłopak, próbowali się dostać do szkoły pożarniczej. To jest możliwość zdobycia pięknego zawodu, owszem bardzo trudnego, bo to jest zawód z misją, ale niosący olbrzymią satysfakcję dla każdego strażaka.
Kadeci od pierwszego dnia zajęć są skoszarowani i przechodzą intensywne szkolenia związane z przyszłą pracą w PSP. Zdarzają się próbne alarmy i o świcie, i w nocy, tak jak prawdziwe alarmy w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Wszystko po to, żeby kadeci byli znakomicie przygotowani do podjęcia w przyszłości obowiązków strażaka:
– Strażak, który przychodzi na służbę pełni ją 24 godziny na dobę i czy wyjazd będzie o godz. 5 rano, o godz. 15, czy o 2 w nocy nigdy tego nie wie. Musi być zawsze gotowy do wyjazdu i to szkolenie temu służy – podniesieniu ich wiedzy i umiejętności i wyćwiczeniu pewnych nawyków, a przede wszystkim współpracy ramię w ramię. Nie nazywamy tego ostrym przetarciem, pokazujemy po prostu tę charakterystykę pracy strażaka.
Po miesięcznym szkoleniu unitarnym, 13 października kadeci złożą uroczyste ślubowanie, po którym już oficjalnie zostaną przyjęci do grona przyszłych strażaków. Życzymy im wytrwałości i sukcesów w tym niełatwym, ale przynoszącym wiele satysfakcji zawodzie.

Skip to content