W środę, 6 grudnia na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych miało miejsce kolejne z cyklu spotkanie Naukowcy dla Przedsiębiorców. Rozmowy toczyły się wokół tematu „Infrastruktura badawcza Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w ofercie usług B+R dla Przedsiębiorców”.

Rektor UJD, prof. Anna Wypych-Gawrońska zaznaczyła, że spotkania naukowców z przedsiębiorcami to bardzo ważna inicjatywa, z której płyną korzyści dla obu stron:

Dzisiejsze spotkanie dotyczy współpracy uniwersytetu z przedsiębiorcami. Ta współpraca odbywa się na wielu polach, ale dzisiaj chcemy porozmawiać o infrastrukturze badawczej, która może być pomocna przedsiębiorcom w usługach badawczo-rozwojowych. Uczelnia nawet jeżeli prowadzi badania podstawowe, czyli takie, które nie mają przełożenia od razu na taką realizację, to również prowadzi działania, które są skierowane do przedsiębiorców, czyli natychmiast mogą być wykorzystywane w przemyśle i chcemy to pokazać, że uniwersytet to nauki humanistyczne, społeczne, medyczne, ale w tych naukach w ścisłych, przyrodniczych, technicznych mamy szansę współpracować z przedsiębiorcami tak, aby przedsiębiorcy mieli z tego tą wymierną, satysfakcjonującą korzyść.

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki dr hab. Edmund Golis wyjaśnił, że spotkanie to okazja do wykazania się osiągnięciami uczelni w kontekście infrastruktury badawczej. Zdradził również, na jakich badaniach obecnie skupia się uczelnia:

– Zaprezentujemy najnowszą infrastrukturę badawczą, a więc laboratoria, sprzęty, jakie mamy. Zaprezentujemy też możliwości naukowców, będzie film promocyjny. No i oczekujemy jakiegoś feedbacku od tych, którzy już u nas robili badania. Czy możemy coś poprawić, czy coś było może źle, albo jakie są perspektywy dalszej współpracy. W planach głównie badanie żywności, na tym się koncentrujemy, badania dla środowiska badania materiałowe, także to są te obszary, które najwięcej u nas się pojawiają.

Spotkania ,,Naukowcy dla Przedsiębiorców” realizowane są w ramach projektu ,,Fundusz Inkubatora Innowacyjności”.

LN

Skip to content