Monika Pohorecka odwołana z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia

13 stycznia br. roku Sąd Okręgowy w Częstochowie oczyścił Monikę Pohorecką z zarzutu zniesławienia dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzaty Mruszczyk, wskazując, że radna miała prawo do ujawnienia nieprawidłowości, związanych z kradzieżą danych osobowych w tej jednostce. Rzuca to nowe światło na odwołanie radnej z miejskiej Komisji Zdrowia w listopadzie ubiegłego roku.

Monika Pohorecka podejrzewa, że odwołanie mogło mieć związek z podejmowaniem przez nią niewygodnych tematów w ramach pracy Komisji:

W listopadzie ubiegłego roku zostałam głosami koalicji rządzącej w mieście odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w której pracowałam od samego początku, odkąd jestem radną, czyli już 7 lat. Odwołano mnie bez wskazania żadnego merytorycznego powodu. Jak domniemywam, tylko dlatego, że miałam odwagę podejmować niewygodne dla władzy tematy, obnażające ich nieudolność i nieprawidłowości.

Odwołanie radnej nastąpiło kilka tygodni po tym, gdy Monika Pohorecka ujawniła, że dane osobowe wykradzione z MOPS-u zostały nielegalnie wykorzystanie w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim. Konferencja prasowa, która ujawniła te nieprawidłowości i zapoczątkowała debatę odbyła się w połowie października 2021 roku, natomiast radną odwołano z funkcji przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w listopadzie. Jak podkreśla radna, Komisja miała w tamtym czasie wiele pracy:

Bardzo często na Komisji gościliśmy osoby, które – jak twierdziły – były przez władze szykanowane, mobbingowane czy w jakiś sposób też krzywdzone. Ze wszystkimi problemami zawsze starałam się na Komisji zetknąć bezpośrednio, czyli zapraszałam te osoby, poddawałam pod obrady wszystko to, co zostało powiedziane. Niestety, nie podobało się to wszystko. Mam nadzieję (ja o to apelowałam w dniu odwołania), że te drzwi nie będą zamykane przed ludźmi. Boję się, że te sprawy będą teraz zamiatane pod dywan.

Radna twierdzi, że została odwołana z funkcji przewodniczącej bez podania merytorycznych powodów. Niestety, mimo prób, nie udało nam się uzyskać komentarza w tej sprawie (do godz. 17:00 28.01) od pozostałych członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, z którymi nawiązaliśmy kontakt. Odesłano nas natomiast do stenogramów z listopadowego posiedzenia Komisji, lecz podkreślono jednocześnie, że w stenogramach nie znajdziemy uzasadnienia ws. odwołania przewodniczącej, bo nie zostało wówczas ani odczytane, ani opublikowane. Sprawie będziemy się jeszcze przyglądać.

Skip to content