W Niebie w Mieście w Częstochowie 22 kwietnia odbyła się Częstochowska Debata Wolontariacka. Jest to już kolejne spotkanie gromadzące wolontariuszy oraz koordynatorów, związanych z różnego rodzaju wolontariatem. W trakcie debaty poruszane były tematy związane z organizacją wolontariatów szkolnych i pozarządowych oraz problematyką z tym związaną.

Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny, mówi więcej na temat spotkania:

– Spotykamy się na debacie wolontariackiej, będącej jednym z punków trzyletniego projektu Często Pomagam, który realizujemy. Na spotkaniu są różne osoby zaangażowane w wolontariat: doświadczone, jak i te, które dopiero wchodzą w ten świat. Gościmy również naczelniczkę Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, która w temacie pomocy i zaangażowania wolontariackiego jest osobą kompetentną.

Nienartowicz wyjaśnia również czym jest wolontariat:

– Wolontariat jest bardzo szerokim pojęciem, ponieważ mamy do czynienia z pomocą społeczną, ochroną środowiska, pomocą drugiemu człowiekowi, zwierzętom czy wolontariatem w dziedzinie kultury. Każdy może więc znaleźć przestrzeń dla siebie.

Agnieszka Grabińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta, przybliża temat spotkania wolontariuszy:

– Temat bardzo trudny, ale potrzebny – wolontariat długoterminowy wśród młodzieży. Każdy wolontariat jest cenny i każdy z nas, przynajmniej kilka razy w roku w takim wolontariacie bierze udział. W wolontariacie chcemy zachęcić młodzież do dłuższego zaangażowania. Możliwości jest wiele, rozpoczynając od doświadczenia zawodowego, a kończąc na zatrudnieniu, bądź samozatrudnieniu w przypadku otwarcia własnej organizacji pozarządowej.

Dominik Nienartowicz, wiceprezes Fundacji dla Życia i Rodziny, opowiada o swojej przygodzie z wolontariatem:

– Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się przypadkiem od roznoszenia ulotek. Czego kompletnie za wolontariat nie uważałem, a przerodziło się to u mnie później w pracę zawodową. I właśnie roznoszenie ulotek zmotywowało mnie na tyle, że zacząłem robić zdjęcia oraz filmy dla organizacji. Moją motywacją jest również to, że w wolontariacie łatwiej uczyć się dla kogoś niż dla siebie i taka nauka przychodzi o wiele łatwiej. Proponujemy młodzieży, aby rozwijać się dla kogoś innego i dzięki temu rozwijać w sobie cechy, którym możemy służyć innym.

Projekt Często Pomagam został sfinansowany prze Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu.

EG
Fot: Radio Fiat

Skip to content