Miejski Zarząd Dróg poinformował o zmianach w organizacji ruchu, które będą obowiązywały w środę 1 listopada br. od godz. 6 do godz. 21 w sąsiedztwie częstochowskich cmentarzy. Tego dnia trzeba liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu drogowego.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha
• Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót – ul. św. Jadwigi.
• Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
• Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami: Główną, Tatrzańską, Lwowską, Dobrzyńską, Wręczycką do ul. Okulickiego. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, Szajnowicza-Iwanowa, Okulickiego, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską, Główną. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Rocha, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską. Główną.
• Parkowanie czasowo będzie możliwe przy ul. św. Krzysztofa, przy ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

Cmentarz „Kule”
ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
• wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:
– ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,
– ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila
– ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
·Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia
·Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo przy ul. Fieldorfa – Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza

Cmentarz „Błeszno”
ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia
• Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
• Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo przy ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny – ul. Radomska
Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania przy ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom” – ul. Piastowska
Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki” – ul. Zbawiciela
Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

Dodatkowo wcześniej zostanie wprowadzony:
• ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady im. Cz. Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) będzie obowiązywał od piątku, 27 października 2023 r. od godz. 08:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godziny 20:00;
• ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej będzie obowiązywał od wtorku 31 października 2023 r. od godz. 14:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godziny 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od wtorku 31 października 2023 r. od godz. 06:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godz. 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od wtorku 31 października 2023 r. od godz. 12:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godz. 20:00.

fot. MZD

Źródło: UM Częstochowa 
Źródło fot.: UM Częstochowa /MZD

Skip to content