Z dniem 6 marca 2023 roku, ze sprawowanej funkcji odwołany został dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny Zbigniew Bajkowski. Nowym, tymczasowym dyrektorem mianowano Łukasza Połatyńskiego – wicedyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Szpitala w Knurowie.

Obecnie, szpital poszukuje nowego dyrektora wyłaniając go poprzez konkurs. Dlaczego wcześniejszy dyrektor kończy swoją kadencję tak szybko, wyjaśnia Agnieszka Sanojca, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie:

– Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie odbywa się z powodu wymogów prawnych. Wszystkie stanowiska stojące na czele podmiotów podległych Urzędowi Marszałkowskiemu wymagają przeprowadzenia takiej procedury. Dotychczasowy dyrektor szpitala pełnił tę funkcję na zasadzie pełnienia obowiązku. Zgodnie z przepisami do 26 czerwca Urząd Marszałkowski miał obowiązek ogłoszenia takiego konkursu, co właśnie się stało.

Aby zgłosić się do konkursu na dyrektora szpitala, nie wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty. Należy spełnić pewne kryteria:

– Osoba, która chciałaby się zgłosić na stanowisko dyrektora wojewódzkiego szpitala w Częstochowie musi spełnić kilka kryteriów. Wśród nich posiadanie wykształcenia wyższego, posiadanie wiedzy i doświadczenia uprawniającego do prawidłowego pełnienia tej funkcji. Kandydat musi mieć przepracowane co najmniej 5 lat stażu na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania oraz co najmniej 3-letni staż pracy. Oczywiście wymagany jest także brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślne, znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim, działalności leczniczych, finansach oraz zamówieniach publicznych i innych aktach prawnych dotyczących działalności punktu leczniczego.

Do 10 lipca można zgłaszać swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Po siedmiu dniach od zakończenia rekrutacji, komisja wybierze nowego dyrektora szpitala. Czy okaże się on jednak właściwym wyborem? Czas pokaże…

Skip to content