Przemoc nie jedno ma oblicze

Źródło fot. gov.pl

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna, a także związane z trwającą epidemią pogorszenie warunków ekonomicznych. Wszystkie te czynniki spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje związane z przemocą.

Gdzie mieszkańcy Częstochowy mogą uzyskać pomoc w takich sytuacjach? Wsparciem osób, których problem przemocy dotyczy, zajmuje się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

– Specjaliści podkreślają, że izolacja może być mechanizmem przemocy i narzędziem sprawowania kontroli. Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji. Stąd trzeba powtarzać i nagłaśniać, że nikt w tej sytuacji nie jest sam. Trzeba szukać pomocy i koniecznie zgłaszać się do specjalistów. Takich instytucji i organizacji jest bardzo wiele. Trzeba o tym pamiętać, że nawet jeśli jesteśmy w izolacji, to zawsze można skorzystać np. z telefonów zaufania, infolinii lub skontaktować się telefonicznie z odpowiednimi instytucjami, w tym z naszym MOPS-em – zachęcała Olga Dargiel, rzecznik prasowy częstochowskiego MOPS-u.

Warto wspomnieć, że Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniła siedzibę. Z budynku MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej została przeniesiona do budynku przy ul. Mikołaja Kopernika.

– Nowa lokalizacja pozwala na łatwiejszy dostęp wszystkim osobom potrzebującym wsparcia. Bezpośrednie wejście do budynku i jego rozkład daje większe możliwości osobistego kontaktu ze specjalistami pracującymi z osobami doświadczającymi przemocy, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego – dodała Olga Dargiel.

W wielu sytuacjach, gdy dochodzi do przemocy, niezbędne są działania policji. Poza tymi doraźnymi, jak interwencje zgłaszane przez poszkodowanych lub świadków, Komenda Miejska Policji w Częstochowie regularnie prowadzi szereg kampanii uczulających na zjawisko przemocy. Jedną z nich jest kampania „białej wstążki”, skierowana przeciwko przemocy wobec kobiet.

– Trwa ona 16 dni. Zaczyna się 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który podkreśla, że m.in. przemoc wobec kobiet jest łamaniem takich praw – tłumaczył sierż. sztab. Kamil Sowiński.

Przemoc może być okazywana na wielu płaszczyznach życia. Dzieje się tak ze względu na wiele jej rodzajów, które są w stanie dotknąć każdego z nas.

– Przemoc fizyczna, czyli naruszanie nietykalności fizycznej, psychiczna – czyli m.in. naruszanie godności osobistej, seksualna – naruszanie intymności, ekonomiczna – pełne uzależnienie finansowe od drugiej osoby oraz zaniedbanie – naruszanie obowiązku opieki, spotykana najczęściej wobec osób starszych i chorych przez najbliższych członków rodziny – dodał Kamil Sowiński.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy psychologicznej lub pomocy prawnej w sytuacji przemocowej, w Częstochowie funkcjonuje co najmniej kilka instytucji gotowych do pomocy. Są to, m.in. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi przy ul. Sikorskiego czy Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH, czyli Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy al. Pokoju.

BNO