Remont w referacie dowodów osobistych

W dniach od 22 do 24 września, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, w Referacie Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności nie będzie możliwości załatwiania spraw związanych z dowodami osobistymi.
Wstrzymanie obsługi interesantów związane jest z zaplanowanym remontem regałów, w których przechowywane są koperty osobowe częstochowian. Całkowity demontaż mebli wymusza jednocześnie przechowanie i zabezpieczenie na czas remontu dokumentów zawierających dane osobowe na terenie sali obsługi interesantów. Z tego względu wejście osób z zewnątrz do tej sali nie będzie możliwe.
W dniach 22-24 września nie będzie więc niestety możliwości załatwienia następujących spraw:
– złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
– odbiór dowodu osobistego,
– nadawanie PIN-ów do warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
– zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
– zgłoszenie utraty dowodu osobistego oraz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
– wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,
– udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
Na czas trwania prac remontowych (czyli dni 22, 23 i 24 września) nie są prowadzone zapisy interesantów. W tych dniach pracownicy Referatu Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności będą udzielać informacji pod numerem telefonu 34 3707 761.

źródło: UM Częstochowy

Skip to content