Są wyniki raportu GDDKiA w sprawie hałasu na A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sporządziła raport na temat natężenia hałasu na częstochowskim odcinku autostrady A1. Poznaliśmy jego wyniki.

Długo wyczekiwana inwestycja, w postaci autostradowej obwodnicy, została oficjalnie oddana do użytku w minionym roku. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. Na niektórych odcinkach dochodzi do przekroczenia norm emisji hałasu, na co od dawna zwracali uwagę okoliczni mieszkańcy. Jakie są więc wyniki raportu sporządzonego przez GDDKiA? Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Markiem Prusakiem, specjalistą ds. komunikacji społecznej:

Z tego raportu wynika, że tylko na odcinku około 700 metrów dochodzi do przekroczeń hałasu. Jesteśmy w stanie, poprzez modyfikację ekranów akustycznych dostosować występujący poziom emisji hałasu do normatywu. W okolicach węzła Blachownia i w Mykanowie na krótkich odcinkach niestety przekroczenia hałasu są nie tyle duże, co występują w taki sposób, że nie da się zabezpieczyć tego poprzez modyfikacje ekranów. W tych lokalizacjach utworzony zostanie obszar ograniczonego użytkowania.

Zapytaliśmy Marka Prusaka czy zostaną podjęte jakiekolwiek działania zaradcze, względem istniejącego problemu. Czy jest jakiś skuteczny sposób, by zlikwidować nadmierny hałas?

Marszałek województwa śląskiego nałożył na nas obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego hałasu z terminem wykonania do 2026 roku., Na ponad 700 metrach istniejące ekrany akustyczne zostaną zmodyfikowane poprzez dołożenie na szczycie konstrukcji oktagonalnych reduktorów hałasów. Te urządzenia powodują, że fala akustyczna inaczej się rozchodzi i przyniesie pożądany efekt. Na trzech ekranach w Mykanowie w rejonie ulicy Klonowej, dwóch ekranach w Blachowni w rejonie Wręczyckiej oraz Kolonii Łojki ulicy Długiej, tam zostaną utworzone obszary ograniczonego użytkowania, bowiem nie ma dostępnych rozwiązań technicznych, takich, które by zniwelowały ten poziom hałasu do poziomu normatywnego.

Prace naprawcze mają zostać wykonane do 2026 roku. Do tego czasu część ekranów akustycznych ma zostać zmodyfikowana tak, by nadmiar hałasu został zredukowany, a mieszkańcy mogli cieszyć tak upragnionym spokojem.

Skip to content