SP nr 35 z dwoma oddziałami przygotowawczymi

Ponad 50 dzieci z Ukrainy uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie. Liczba ta z dnia na dzień ulega zwiększeniu za sprawą nowo osiedlanych matek z dziećmi, uciekających z objętego wojna kraju.

Jeszcze przed wybuchem konfliktu do placówki uczęszczało kilkanaście dzieci ukraińskiego pochodzenia. Decyzją lokalnych władz w szkole przy ul. Ogrodowej zostaną utworzone dwa odziały przygotowawcze, wspierające uczniów w przyswajaniu m.in. polskiego języka.

– Będą to oddziały przygotowawcze dla dzieci z klas I-III oraz IV-VI. Jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywań lokalowych i programowych. Będzie tu zatrudniona pomoc nauczyciela, czyli osoba, która włada językiem ukraińskim, i która będzie łącznikiem pomagającym oraz wspierającym dzieci. Będzie też nauka programowa, przede wszystkim języka polskiego, aby ułatwić tym dzieciom adaptację do nowych warunków. Zaoferujemy też pomoc psychologiczną – mówiła Anna Sosna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, oddział przygotowawczy może przyjąć 25 uczniów, zamiast dotychczasowych 15. To oznacza, że jednorazowo w placówce z aktywnej pomocy np. językowej może skorzystać do 50 uczniów jednocześnie z obu grup wiekowych. Jak mówiła nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 35, Anna Wewiór-Wiśniewska, zajęcia przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy zostały wprowadzone znacznie wcześniej, przed wybuchem wojny.

– Od września zostały wprowadzone zajęcia przygotowawcze i wyrównawcze dla dzieci z Ukrainy. Są to zajęcia nie tylko z języka polskiego, ale także z angielskiego i z historii. Na tych zajęciach dzieci dodatkowo szkolą język. Nasi podopieczni uczą się bardzo szybko naszego języka. Część z nich ćwiczy go z rodzicami w domu – powiedziała nauczycielka.

Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie od tygodnia wspiera wychowawców ośrodka Caritas w Świętej Puszczy pod Olsztynem. W każdy wtorek i czwartek nauczyciele przyjeżdżają do placówki, organizując m.in. gry i zabawy językowe dla podopiecznych z Ukrainy.

BNO

Skip to content