Sprzątajmy po swoich psach podczas spacerów. To prawny obowiązek

Straż Miejska w Częstochowie przypomina wszystkim właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach w miejscach ogólnodostępnych. Należy przypomnieć, że zaśmiecanie miejsc publicznych jest wykroczeniem.

Częstochowska Straż Miejska wiele lat prowadzi na terenie Częstochowy działania zmierzające do poprawy estetyki miasta. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby wyprowadzać psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy oraz w kagańcu. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązku sprzątania po psach.

Mając na uwadze Regulamin utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy “ osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

– wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu

– niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku ( obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych)”.

Straż Miejska przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt psy muszą posiadać obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Źródło: Straż Miejska Częstochowa

Skip to content