W tym roku przyznano 10 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy – cztery w dziedzinie sztuk plastycznych, trzy w dziedzinie muzyki, dwa w ramach upowszechniania kultury i jeden w dziedzinie tańca.

Owocami tegorocznych stypendiów powinny być m.in.: wystawa fotografii “Suntochowa. Częstochowa. Solarigrafie”, projekt „Częstochowa (Nigdy) Nieistniejąca”, projekt “Nowa Synagoga w Częstochowie jako miejsce (nie)pamięci”, cykl spotkań “Porozmawiajmy o fotografii” i realizacja projektu “Moje miasto jest…”, cykle koncertów, cykl zajęć muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, projekt “Terapia ruchem – ACTIV SENIOR” i wystawy malarstwa „Transformacja”. Ma powstać również mural inspirowany ostatnim autoportretem artysty malarza Jarosława Kobyłkiewicza.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja muzyczna ubiegłorocznych stypendystów – Oliwii Gajdy i Roberta Purgała.

W Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy złożono w sumie 32 wnioski stypendialne, w tym najwięcej 11 w dziedzinie muzyki i 10 sztuk plastycznych.
Zgodnie z zapisami regulaminu o przyznaniu stypendium decydowała wartość merytoryczna danego przedsięwzięcia artystycznego, opracowanego przez kandydata do stypendium (przede wszystkim unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie), dotychczasowe osiągnięcia kandydatki/kandydata, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.

Stypendyści Prezydenta Miasta Częstochowy w 2024 r.

TANIEC
Dominika KISZTELIŃSKA

UPOWSZECHNIANIE KULTURY
Olga DESPERAK
Wiktoria MORAWSKA

MUZYKA
Liliana KAROLCZYK
Robert PURGAŁ
Wiktoria SZTONDER

SZTUKI PLASTYCZNE
Piotr CIEŚLAK
Jarosław DUMAŃSKI
Marek LASKOWSKI
Łukasz WŁODARCZYK

Zdjęcia: Grzegorz Skowronek / UM

Skip to content