W dniach 15-16 listopada w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Kierunków Artystycznych, podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki. W spotkaniu organizowanym w UJD brało udział 17 jednostek akademickich, w których realizowane jest kształcenie w obszarze sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz w sztukach muzycznych.

– Od lat jesteśmy członkami konferencji kierunków artystycznych, które podlegają pod Ministerstwo Edukacji i Nauki, bo kierunki artystyczne są u nas rozwijają się od bardzo wielu lat, właściwie powstały niemal na początku istnienia uczelni – zaznaczyła rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska i dodała – Kierunki kształtowały się razem z kierunkami pedagogicznymi, potem stworzono Wydział Wychowania Artystycznego, następnie Wydział Sztuki. Są to kierunki, które określają tożsamość naszego uniwersytetu i są dla nas bardzo ważne ze względów dydaktycznych oraz naukowych. Nowe kierunki, które powstają, tak jak fotografia i kreacja przekazu wizualnego, muzyka w przestrzeni publicznej, które istniały od bardzo wielu lat, czyli obie edukacje artystyczne, też malarstwo, grafikę i dyscypliny naukowe, które z kolei w przypadku sztuki są reprezentowane przez sztuki plastyczne i konserwacje dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne. Obie bardzo silne, obie z kategorią A, więc przyszłość kierunków artystycznych naszej uczelni jest pewna. Jestem przekonana, że o tym też będziemy dzisiaj dyskutować, wypracowywać stanowiska, bo po to ta konferencja istnieje, żeby prezentować problemy, wyzwania, które stoją przed takimi kierunkami.

Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Sztuki  UJD prof. Jakub Jakubowski, przewodniczący KKA wyjaśnił, jaki jest cel spotkania przedstawicieli uczelni niemal z całej Polski:

– Spotykamy się w tym okresie jesiennym w naszym uniwersytecie, zgodnie z tradycją i zwyczajem naszej konferencji, która istnieje od 2014 roku, po to, żeby wspólnie rozmawiać o tym, co ważne jest dla kultury, dla sztuki, szczególnie tej w tym wymiarze akademickim. Jest to taki czas, gdzie reprezentanci 17 jednostek naukowych, artystycznych i dydaktycznych mają szansę do tego, żeby dzielić się wspólnie tym, co najważniejsze dla nas, czyli te trzy obszary, o których już powiedziałem, ten wymiar artystyczny, naukowy i dydaktyczny.

Dr hab. Jakub Jakubowski przybliżył również tematykę, poruszaną podczas tegorocznej konferencji:

– Tematyka, która jest przedmiotem i podmiotem naszych dyskusji dotyka różnych zakresów, także między innymi wydarzeń kulturalnych, które chcemy wspólnie organizować, które wspólnie chcemy przeżywać, bo każda z tych jednostek, każdy z kierunków artystycznych, który realizowany jest w naszych jednostkach, ma za zadanie podwójne, nie tylko kształcić do sztuki, ale też do kultury. Na tych spotkaniach właśnie, które odbywają się przynajmniej raz w semestrze, zmieniamy nasze doświadczenia, konfrontujemy, dyskutujemy i rozmawiamy też o tym, co jest istotne w perspektywie tak zwanej ewaluacji, nauki, tych wszystkich zagadnień, które wiążą się z naszym funkcjonowaniem. Tych specyficznych, jak często mówimy, i być może niełatwych kierunków artystycznych, które realizowane są w dyscyplinie sztuki plastycznej, konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne.

Dwa dni wcześniej, bo 13 listopada miało miejsce spotkanie partnerów realizujących wspólnie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie projekt COLOURS. Projekt stanowi jeden z elementów, umożliwiających realizację wizji uczelni, polegający na intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Szczegóły na stronie fiat.fm oraz czestochowskie24.

Skip to content