Tablica IPN w Liceum Norwida

Tablica upamiętniająca bohaterów organizacji “Wolna Młodzież”/fot. Radio Fiat

Nawiązywała do tradycji „Szarych Szeregów” i ruchu harcerskiego. Celem jej istnienia było wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Uświadamianie, że w latach 1944-1945 Rzeczpospolitą zniewalał Związek Sowiecki, a komunistyczna władza wyniszczała inteligencję, prowadząc politykę „tworzenia” posłusznych sobie kadr. Antykomunistyczną organizację „Wolna Młodzież” założyli uczniowie z Państwowego Liceum Pedagogicznego, które mieściło się w budynku obecnego IX LO im. Cypriana Kamila Norwida. 4 marca młodych bohaterów, którzy lata temu walczyli o odkłamywanie historii Polski, upamiętniono poprzez specjalną tablicę, ufundowaną przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

– Chcemy przypominać o tych młodych patriotach szczególnie młodemu pokoleniu – tłumaczy dr Jarosław Szarek prezes Instytutu Pamięci Narodowej:

– To jest element tożsamości szkół. Dzisiaj tablica zawisła w Liceum im. Norwida, szkole o długiej tradycji. To właśnie tutaj działała antykomunistyczna młodzież. Często karana w bardzo niesprawiedliwy sposób (np. 12 lat więzienia za pomalowanie muru i napisanie hasła antykomunistycznego). Dzisiaj powinniśmy o nich pamiętać i dziękować za ich odwagę.

Działalność w zakresie edukacji publicznej stanowi jeden z elementów misji Instytutu Pamięci Narodowej. – Upamiętniamy historyczne wydarzenia, miejsca oraz postaci, które za patriotyzm były karane niesłusznie i bestialsko. Dzisiaj skupiamy się szczególnie na odważnej młodzieży – dodaje dr Dominik Abłamowicz, główny specjalista Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN:

– Wielu z tych młodych ludzi nie zgadzało się na system komunistyczny. O czym innym słyszeli w domu od swoich rodziców i dziadków (w kontekście historycznym), a o czym innym w szkole. W różnych miejscach Polski zaczęły tworzyć się więc grupy antykomunistycznej młodzieży. Jedna z najprężniej i najdłużej działających takich organizacji znajdowała się właśnie w Częstochowie. Działali w niej uczniowie Państwowego Liceum Pedagogicznego, które mieściło się w budynku obecnego IX LO im. Cypriana Kamila Norwida.

– Ta pamiątkowa tablica ma dla nas wyjątkowe znaczenia. Dziś spłacamy dług wobec tych, którzy pragnąc wolnej Ojczyzny, odważnie walczyli z komunistami – mówi Krzysztof Wachowiak, dyrektor IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie:

– Po wielu dziesiątkach lat stajemy na wysokości zadania, oddając hołd walczącym o nasz kraj. Dziękujemy tym, którzy za swoją odwagę skazywani byli na więzienie oraz wiele innych problemów. Umiejscowienie tej tablicy na naszej szkole jest dla nas zaszczytem.

W wyniku inwigilacji służb bezpieczeństwa PRL członkowie organizacji „Wolna Młodzież” byli masowo aresztowani. Niemal wszystkich skazano na kilkumiesięczne lub wieloletnie więzienia, co położyło się cieniem na całym ich życiu.

ABK