To już oficjalne – Parkitka ma nowego dyrektora!

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, popularnie nazywany „Parkitką”, od wielu miesięcy borykał się z problemem braku dyrektora. Do tej pory placówka była kierowana przez Łukasza Połatyńskiego. Pełniący obowiązki zarządcy, stał na czele szpitala od 7 marca bieżącego roku. Od piątku, 1 września, Połatyński został mianowany oficjalnie na kierownika kompleksu. Parkitka ma nowego dyrektora!

O swoim doświadczeniu jako tymczasowy zarządca szpitala opowiada jego nowy dyrektor, Łukasz Połatyński: – Pełniłem obowiązki dyrektora szpitala od 7 marca, czyli mamy około 6-7 miesięcy. Miałem czas, aby zapoznać się z podmiotem, bo musimy sobie oczywiście zdawać sprawę, że jest to duża placówka! Niemniej udało mi się poznać jego funkcjonowanie, moce i słabe strony. Każdy nowy dyrektor musi przez to przejść, a tak się złożyło, że mam to już za sobą. Jako pełnoprawny kierownik mam teraz dużo większe pole manewru we wprowadzaniu, chociażby zmian czy innowacji.

Skoro był to swoisty okres przygotowawczy, to czy było wiadome już od marca kto przejmie stanowisko dyrektora Parkitki? – Nie wiedziałem, że zostanę kierownikiem szpitala, do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Jak się okazuje, udało mi się dostąpić tego zaszczytu.

By wyłonić nowego zarządcę, Urząd Marszałkowski w Katowicach był zmuszony dwukrotnie przystąpić do rozpisania konkursu. Do pierwszego zgłosił się jedynie Łukasz Połatyński. Konkurs jednak unieważniono, z kolei do jego drugiej edycji przystąpiło już pięciu kandydatów. Ostatecznie marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski nominował na to stanowisko Połatyńskiego. Nowy dyrektor zapewnia, że szpital trawił w dobre ręce: – Chciałbym powiedzieć słuchaczom, że moje cele są przede wszystkim ukierunkowane na rozwój lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, poprawiania warunków jakości leczenia oraz zrównoważonej polityki inwestycyjnej i finansowej. Priorytetem są dla mnie przede wszystkim pacjenci!

Czy to koniec problemów Parkitki? Być może część z nich zostanie rozwiązana przez nowego dyrektora. Nadal jednak placówka będzie borykać się, chociażby z brakami kadrowymi. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy zarząd poradzi sobie i z tymi przeciwnościami.

Skip to content