Tragiczne wiadomości – mały Kamilek z Częstochowy nie żyje

W godzinach porannych, w poniedziałek 8 maja, na facebookowym portalu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II zamieszczono bardzo smutną informację – ośmioletni Kamilek zmarł w szpitalu. Będąc ofiarą skrajnej przemocy domowej, chłopiec od ponad miesiąca walczył o życie. Jak informują lekarze, obrażenia spowodowane m.in. licznymi oparzeniami, okazały się niemożliwe do uleczenia. Kamilek odszedł w spokoju, nie czując bólu.

Dokładniejszych informacji udziela Wojciech Gumułka, rzecznik prasowy instytucji. Jak przekazuje, personel medyczny zrobił wszystko, co możliwe, aby uratować dziecko: – Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi. Kamilek przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie zdawał sobie świadomości gdzie jest, ani co go spotkało. Ani przez chwilę nie cierpiał. Kamilek otrzymał w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka wszelką możliwą pomoc medyczną. Korzystał z zaawansowanych metod leczenia, m. in. z respiratoterapii, dializoterapii oraz w wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi. Był pod ciągłą, niezwykle troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, aby uratować chłopca. W imieniu personelu szpitala przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia biologicznemu ojcu dziecka. Dziękujemy też wszystkim tym osobom, którzy tak bardzo przejęły się losem chłopca. Wspólnie z Państwem, jako personel szpitala, dzielimy dziś wielki smutek z powodu odejścia Kamilka.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prokurator Tomasz Ozimek, przedstawia najnowsze informacje w sprawie przemocy stosowanej wobec Kamilka. Śmierć chłopca nie ma na razie żadnego wpływu na zmianę zarzutów karnych, wystosowanych wobec rodziców oraz wujostwa dziecka. Taka decyzja będzie podjęta dopiero po wynikach sekcji zwłok: – Prokuratura Okręgowa w Częstochowie uzyskała z GCZD w Katowicach informacje o śmierci ośmioletniego Kamila, który jest pokrzywdzonym w śledztwie. W związku z tym prokurator polecił szpitalowi zabezpieczenie zwłok dziecka, celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Ta zostanie przeprowadzona 10 maja. Dopiero po jej wynikach prokuratura będzie mogła podjąć ewentualne działania mające na celu zmianę statusu oskarżenia, jakie wystosowano wobec rodziny dziecka.

Drugą nierozstrzygnięta kwestią jest zbiórka na leczenie chłopca, która została jakiś czas temu zorganizowana na jednym z popularnych portali. Kwota ponad 600 tys. złotych miała zostać poddana pod kuratelę prokuratury. Co w takim razie stanie się ze zebranymi środkami? Jak informuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, sędzia Dominik Bogacz, środki nie zostały jeszcze przeznaczone pod piecze kuratora. O losie jego ustanowienia najpewniej zadecyduje Sąd Rodzinny w Częstochowie.

Skip to content