Umowa na projekt i budowę tzw. Bugajskiej bis podpisana

Miasto podpisało umowę na projekt i budowę tzw. Bugajskiej bis, z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jest szansa, że z programów rządowych wsparcie otrzymają także samorządowe inwestycje w drogi lokalne.

Umowa wartości 241 mln zł między Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie a Budimexem została podpisana 28 marca w Urzędzie Miasta Częstochowy w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego oraz prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka.

W kontekście inwestycji, w realizacji których Częstochowa liczy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych prezydent Częstochowy przypomniał o planach budowy nowej linii tramwajowej na Parkitkę. Miasto ma nadzieję na pozyskanie 225 mln zł z unijnego programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027), których dysponentem jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podległe Ministerstwu Infrastruktury.

Umowa na „Bugajską bis” otwiera perspektywy rozwoju dla terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wspierała starania Częstochowy o uzyskanie promesy dofinansowania do realizacji tej inwestycji.
– Dla nas to wielka szansa nie tylko na usprawnienie funkcjonowania inwestorów w strefie, ale też możliwość walki o kolejne projekty inwestycyjne, zaawansowane technologicznie i z wysoko płatnymi miejscami pracy – mówił prezes KSSE Janusz Michałek, podkreślając, że już teraz w Częstochowie powstają bardzo dobre miejsca pracy, a firmy ścigają tu specjalistów z Polski i zagranicy.

Zastępca prezydenta miasta Piotr Grzybowski przypomniał, że z budowy wygodnego, bezkolizyjnego z linią kolejową i bezpiecznego wyprowadzenia ruchu z alei Wojska Polskiego i nowego fragmentu DK-46 w kierunku wschodnim skorzystają mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, ale też wszystkie gminy subregionu przez które przebiega DK-46. Inwestycja jest skomplikowana logistycznie, bo to nie tylko nowy węzeł i bezkolizyjne skrzyżowanie z aleją Wojska Polskiego, ale także obiekty inżynieryjne nad torami kolejowymi i Wartą, ciągi piesze i rowerowe, nowe oświetlenie…, generalnie – zmiana całego systemu drogowego w tym rejonie. Dlatego ok. 1,5 roku będzie potrzebne na projekt, uzgodnienia, procedury administracyjne, a kolejne 2,5 roku mają zająć prace budowlane. To inwestycja, która domknie przebudowę zasadniczego układu komunikacyjnego miasta, a jej realizacja będzie możliwa także dzięki temu, że miasto finalizuje obecnie przedłużenie ul. Korfantego do DK-46 – ul. Bugajskiej.

Umowę na „Budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91) wraz z nowym przebiegiem DK 46 w Częstochowie” podpisali: ze strony miasta – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi-Sosnowska oraz jej zastępca Piotr Kurkowski, a ze strony Budimexu dyrektor rejonu Maciej Lorenc. W spotkaniu uczestniczyli też dyrektor kontraktu Andrzej Czyż i dyrektor oddziału Budimexu Grzegorz Domaradzki, zastępca dyrektora MZD Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz Kot oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Grzegorz Sikorski.

Miasto otrzymało promesę dofinansowania inwestycji „Bugajska bis” w ramach V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Minimalny poziom wkładu własnego samorządu w tym programie to 2%, przy czym po stronie miasta będą dodatkowo także m.in. koszty wykupów gruntów. Kontrakt Miejskiego Zarządu Dróg z Budimexem opiewa na 241 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ma być wypłacane – w przypadku takiej inwestycji jak „Bugajska bis” (trwającej dłużej niż 12 miesięcy) – w 2 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Zakres prac obejmie m.in.:
– budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego z drogą krajową DK-46,
– przebudowę fragmentu alei Wojska Polskiego,
– budowę nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gminą Olsztyn do węzła drogowego z DK-91 (z dostosowaniem do możliwości dobudowy drugiej jezdni DK-46 na odcinku pomiędzy DK-91 a przedłużeniem ul. Korfantego),
– budowę ulicy Smolnej,
– budowę mostu nad Wartą oraz wiaduktu nad linią kolejową,
– przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad torem bocznicowym dawnej Huty, z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do parametrów projektowanej drogi,
– budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren położony wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu drogowego przez linię kolejową relacji Częstochowa – Katowice,
– budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych,
– budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego przejścia podziemnego pod linią kolejową w miejscu obecnego przejazdu kolejowego w ul. Bugajskiej,
– budowę dróg rowerowych w ciągu DK-91 (DK-1) na przebudowywanym odcinku,
– budowę stanowiska do ważenia pojazdów z parkingiem i monitoringiem (wlot do miasta),
– budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-91 (DK-1), budowę oświetlenia ulicznego w ciągu DK-91 (DK-1), budowę nowego oświetlenia w nowym przebiegu DK-46.

źródło: na podstawie inf. UM Częstochowy

Skip to content