Policja czy straż pożarna to służby, które są w każdej gminie. Straże miejskie i gminne powoływane są w większych miastach, aby odciążyć policję. Kojarzeni są z karania mandatami oraz zakładania blokad na koła, lecz to nie są tylko jedyne ich obowiązki. Straż miejska w Częstochowie zajmuje się również pomocą bezdomnym w czasie jesienno-zimowym. Między innymi o tym w Poranku Radia Fiat mówił Artur Kucharski, rzecznik prasowy jednostki.

W okresie zimowym Straż Miejska w Częstochowie niemal każdego dnia przyjmuje zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych:

– Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla osób bezdomnych, które nie mają swojego stałego miejsca zamieszkania i koczują, nocują w różnych zimnych pustostanach, piwnicach, altanach, ogródkach działkowych czy innych sobie przygotowanych miejscach. I my właśnie w okresie jesienno-zimowym kontrolujemy te miejsca i staramy się pomóc tym osobom. Oczywiście osoby bezdomne doskonale wiedzą, jaka jest pomoc na terenie Częstochowy, zjeść ciepłego, wykąpać się, gdzie dostać ubranie potrzebne, aby przetrwać zimę. Natomiast wśród tych osób znajdują się takie, które nie chcą skorzystać z tych ogrzewalni i noclegowni, ponieważ tam trzeba się dostosować do pewnych regulaminów, na przykład nie można być pod wpływem alkoholu, jeżeli idzie się nocować do noclegowni.

Jak przyznaje Artur Kucharski są pewne stałe miejsca, w których można spotkać bezdomnych, którzy chowają się przed zimnem:

– Strażnicy miejscy, którzy pracują w Straży Miejskiej w Częstochowie ponad 20 czy 25 lat, a są nawet tacy, którzy pracują 30 lat, no to mają już bardzo duże doświadczenie. Te miejsca mogli by wymienić od razu, jakie to są pustostany, które to są dokładnie miejsca na terenie Częstochowy. A tutaj przed sobą mam też taki raport, stanu zjawiska bezdomności poza schroniskowej przygotowane przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE tutaj wymienili ponad 86 miejsc, gdzie napotkali osoby bezdomne na terenie Częstochowy. Z tej diagnozy, która była przeprowadzona w dniu 15 listopada bieżącego roku, możemy się dowiedzieć, że streetworkerzy napotkali 86 osób doświadczających bezdomności poza schroniskowej, czyli takiej, o której tutaj właśnie mówimy, czyli osób, które mieszkają właśnie w tak zwanych pustostanach. W tej grupie jest 69 mężczyzn i 17 kobiet.

Aby usprawnić pomoc osobom bezdomnym, od 1 listopada uruchomiono całodobową infolinię obsługiwaną przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 987. Ponadto dostępne są numery alarmowe: 112, 986 i 999.

 

Skip to content