Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickie wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2023 roku, a stało się możliwe dzięki ustawie Parlamentu RP podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w maju br. Właśnie o tym, a także o nowych przedsięwzięciach, które czekają na uczelnię, mówiła w Poranku Radia Fiat prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor UJD.

Dlaczego Uniwersytet nadal ma swojego patrona? Pojawia się pytanie – dlaczego uczelnia nie mogła nosić nazwę Uniwersytet Częstochowski?

– Nie widzieliśmy żadnych podstaw, żeby rezygnować z Patrona. Muszę powiedzieć, że ten pomysł się nie pojawił ani na posiedzeniu Senatu, ani w dyskusjach, czy rozmowach. Oczywiście wiem, że uczelnie wybierają nazwy, ale nie słyszałam też, żeby ktoś rezygnował z patrona. Nawet w kontekstach międzynarodowych, jest bardziej rozpoznawalna uczelnia z patronem tak szczerze mówiąc, niż tylko związana z miejscem. Ten patron nam bardzo dobrze służy. To jest naprawdę postać, do której warto się odwoływać, warto ją przypominać. Jest związana z regionem częstochowskim. Miejsce w nazwie też jest, ponieważ pełna nazwa uczelni to jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. I mamy tutaj wszystko w nazwie co należy.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego. Co to dokładnie oznacza?

– To jest ogromne osiągnięcie Uniwersytetu, zespołu pod kierunkiem pana Prorektora do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, Janusza Kapuśniaka. On był inicjatorem przystąpienia do tego konkursu. Bardzo trudny konkurs, w którym nasz sukces naprawdę świadczy o tym, że projekt był świetnie przygotowany. Jesteśmy liderem w tym projekcie. Wchodzimy tam w skład z kilkoma uczelniami europejskimi. Liderem jest uczelnia z Niemiec. Natomiast sam fakt uzyskania tego projektu oznacza, że poprzez finansowanie europejskie, będziemy realizować wszelkie zadania, związane z umiędzynarodowieniem. I to jest przyszłość uczelni niezależnie od tego czy jest w takim projekcie czy nie. Natomiast my będąc w tym projekcie, mamy po prostu ogromne możliwości rozwoju. Bardzo ważne jest, że projekt dotyczy uczelni, umiędzynarodowienia kadry i studentów, doktorantów ale ma i musi mieć wpływ na otoczenie. I właściwie gdy się liczy jaki będzie wpływ tego projektu, tutaj się mówi o milionach obywateli, w krajach, w których funkcjonują właśnie uniwersytety, które są w ramach tego projektu. Naprawdę bardzo, jesteśmy z tego dumni i z pewnością zmieni rzeczywistość naszej uczelni. Jesteśmy w nowej rzeczywistości.

UJD było uczelnią z kierunkami humanistyczno-przyrodniczymi. Obecnie, Uniwersytet zmierza również w kierunku medycznym. Prof. Anna Wypych-Gawrońska podkreśla, że wszystkie kierunki kształcenia na uczelni są bardzo ważne:

– Natomiast Colegium Medicum i kierunki tam prowadzone, cieszą się największym zainteresowaniem kandydatów. Wiemy, że to jest potrzeba społeczna. Kształcenie w zawodach medycznych jest niezbędne w każdym obszarze i pielęgniarskim, ratownictwa medycznego, fizjoterapii. I bardzo się cieszę, że kandydaci i studenci chcą podejmować się tak trudnych studiów. Bardzo nas cieszy wzrost zainteresowania. Odnotowaliśmy w tym roku bardzo duży wzrost w zakresie rekrutacji. O kilkaset osób więcej zrekrutowało się na kierunek lekarski na studia stacjonarne. Na te sześćdziesiąt miejsc prawie dwa tysiące osób. Na niestacjonarne też prawie pół tysiąca. Bardzo dużo na psychologię prawie pół tysiąca, ponad czterysta osób na prawo, ponad trzysta osób na fizjoterapię i język angielski. To znaczy, że jesteśmy rozpoznawalni, też dzięki współpracy z mediami, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ta dobra informacja o uczelni niesie się na pewno dzięki temu, że jesteśmy obecni w mediach. Ale wiemy, że najważniejsze jest to, że musimy budować swoją jakości wewnątrz uczelni, jakość badawczą, dydaktyczną.

W poprzednim tygodniu Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie podpisał umowę o współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć kolejnych współprac.

Skip to content