Źródło: OSP Nowa Biała / Facebook.com

Od kilku lat Fundusz Sprawiedliwości doposaża jednostki OSP w nowoczesny sprzęt gaśniczy. Z Funduszu Sprawiedliwości sfinansowano do tej pory doposażenie na kwotę blisko 160 milionów złotych.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości finansowane były nie tylko wozy bojowe, ale także osprzęt gaśniczy, nowoczesne urządzenia ratownicze i komunikacyjne oraz sprzęt specjalistyczny, w tym do cięcia karoserii samochodowej. Idea wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych akurat z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości wzięła się stąd, że do prawie połowy wypadków drogowych jako pierwsze docierają właśnie jednostki OSP. Jasnym jest zatem, że formacje Ochotniczej Straży Pożarnej biorą czynny udział w porządkowaniu skutków wykroczeń i przestępstw, w tym przypadku drogowych, oraz pomagają ofiarom tych przestępstw. Również w przypadku czynów ujętych w kodeksie karnym, takich jak podpalenia, ochotnicy są często dosłownie na pierwszej linii ognia. W związku z tym uznano, że Ochotnicze Straże Pożarne jako podmioty mierzące się każdego dnia ze skutkami konkretnej działalności przestępczej, mogą zostać objęte programem doposażenia z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak bardzo jest to potrzebne, świadczy choćby niedawny pożar wsi Nowa Biała, w gminie Nowy Targ. Minister Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwraca uwagę, że jednostka OSP w Nowej Białej została objęta programem doposażenia dwa lata temu, czego efektem był zakup nowego wozu bojowego:

W tej naszej rzeczywistości polskiej, tej powiatowej, tej regionalnej, ważne jest, abyśmy na miejscu mieli bardzo sprawne służby. I to właśnie ta miejscowość w sposób szczególny pokazała, że potrafi być solidarna nie tylko wtedy, kiedy jest nieszczęście, ale wtedy, kiedy trzeba temu jakoś zapobiegać. Czyli trzeba utrzymać np. Straż Pożarną. Ci ludzie dwa lata temu do mnie wystąpili z prośbą o pomoc w zakupie wozu strażackiego podkreślając, że mają mają szczególne potrzeby. Że mają szczególne zagrożenia. I to właśnie wtedy m.in. pan minister Ziobro zdecydował, że dla tej miejscowości zostanie zakupiony nowy wóz strażacki właśnie z Funduszu Sprawiedliwości i do tej miejscowości trafił. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w ratowaniu tej miejscowości kilka takich wozów brało udział, zakupionych właśnie z tego funduszy. Przychodzi taki moment, kiedy te służby nie mogą na miejsce szybko dojechać. To są jakieś okresy zimowe, jakichś wichur, kiedy te miejscowości są odcięte. Czy w takiej sytuacji, kiedy wybucha tak duży pożar i po prostu trzeba na miejscu posiadać sprawność, która pozwala sobie wzajemnie pomagać.

Ochotniczą Straż Pożarną kojarzymy przede wszystkim z pomocą podczas pożarów i wypadków. Zakres jej działania jest jednak dużo szerszy. Minister Edward Siarka, który jest jednocześnie prezesem małopolskiego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej zwraca uwagę, że oprócz działalności społecznej i kulturalnej, która kwitnie wokół remiz OSP w małych miejscowościach, strażacy-ochotnicy są często ratownikami pierwszego kontaktu dla lokalnych społeczności:

Nie tylko w takich sytuacjach zagrożenia, ale wtedy, kiedy jest potrzeba zorganizowania jakiegoś święta, uroczystości religijnej. Kiedy trzeba współpracować z młodzieżą. Dobre rzeczy dzieją się wokół straży, ludzi pozytywnie nastawionych z pozytywną energią i wielkimi chęciami. Ludzi ofiarnych, ludzi, którzy poświęcają swoje siły, wszystkie swoje umiejętności i swój wolny czas dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest wielka sprawa i to jest nasze polskie bogactwo. Straż pełni w małych miejscowościach bardzo służebną rolę. Już nie mówię o takich rzeczach jak zdarzenia drogowe. Tutaj Fundusz Sprawiedliwości ma bardzo duże zasługi, bo między innymi z mojej inicjatywy, pan minister Ziobro zdecydował 3 lata temu o tym, że każda jednostka otrzyma torbę medyczną. A dzięki tym torbom medycznym strażacy przechodzą szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Czyli nawet jeżeli mamy zdarzenie: ktoś coś złamał, ktoś się poparzył, jest jakieś zdarzenie, związane z maszynami rolniczymi, jest ktoś poszkodowany, to strażacy korzystają z tych toreb medycznych. Jest jakiś wypadek to tym bardziej. I są przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy i robią to profesjonalnie. Zdajemy sobie z tego sprawę i to też bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że dzisiaj jadąc do jakiejkolwiek akcji ratunkowej oczekujemy profesjonalnego działania. I strażacy, mimo że są ochotnikami, to gwarantują, że każdy z Państwa, gdy znajdzie się w takiej sytuacji, że potrzebuje pomocy, otrzyma profesjonalną pomoc.

Ojcem polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej był urodzony na Kresach Wschodnich w 1878 roku Bolesław Chomicz. Na początku XX wieku organizował Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacje pożarnicze, niezależne od władz carskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował nad zjednoczeniem systemów strażackich ze wszystkich trzech zaborów. Stworzył także etos strażacki, który jest realizowany przez jednostki państwowe i ochotnicze do dzisiaj. Minister Edward Siarka jest zdania, że mimo, pracy strażaków nie sposób wycenić, to jednak ich pracę można przełożyć na wymiar materialny, jednak są to korzyści bardzo trudne do oszacowania w sposób mierzalny:

Każda ta pomoc, można by ją przeliczać również na jakieś wartości materialne, że ograniczamy w ten sposób działanie żywiołu, w tym wypadku ognia. Ale też przy okazji powodzi są szczególnie trudne sytuacje, kiedy trzeba utrzymywać jakiś most, przepustowość jakiejś konstrukcji drogowej, zabezpieczać budynki itd., wały powodziowe. W tym wszystkim strażacy biorą udział. My jesteśmy największą organizacją społeczną w kraju. To jest prawie 16 200 jednostek, to jest prawie 600 tysięcy osób w szeregach OSP. Bardzo wiele z tych osób to są kobiety, które również się udzielają. To jest młodzież – młodzieżowe drużyny pożarnicze. Przywiązujemy do tego dużą wagę aby przyciągać także młodych ludzi. Zachęcać ich do takiej aktywności społecznej, wolontariackiej, która jest w jakimś sensie również sposobem na życie.

Jak się okazuje, skierowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie ochotniczych straży pożarnych przynosi wymierne korzyści i pozwala ograniczać straty. Widać to dobrze na przykładzie akcji gaśniczej w Nowej Białej, z udziałem kilku nowoczesnych wozów strażackich, sfinansowanych w ramach doposażenia jednostek OSP przez Fundusz Sprawiedliwości.

RG

Źródło: OSP Nowa Biała / Facebook.com
Źródło: OSP Nowa Biała / Facebook.com
Źródło: OSP Nowa Biała / Facebook.com
Źródło: OSP Nowa Biała / Facebook.com
Źródło: OSP Nowa Biała / Facebook.com
Skip to content