Fot. BP Jadwigi Wiśniewskiej

Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska skierowała pytanie do Komisji Europejskiej, dotyczące dostępu do surogacji w UE, która jest niezgodna z wartościami zapisanymi w art. 2 TUE.

Jadwiga Wiśniewska wskazała, że surogacja jest współczesną formą niewolnictwa, handlu ludźmi, dziećmi oraz wykorzystywania kobiet. Jest inżynierią społeczną, gdzie dziecko staje się towarem lub produktem wynikającym z negocjacji i przekazów pieniężnych, tracąc w ten sposób godność i wolność – czytamy w piśmie. Jak zauważyła eurodeputowana, surogacja upokarza kobiety, nakładając na nie umowy, w których są one zobowiązane do zrzeczenia się prawa do zachowania naturalnej więzi z noworodkiem, narażając tym samym swoje zdrowie psychiczne.

Polska polityk przestrzegała, że surogacja implikuje również inne procedury, jak in vitro, które budzą kontrowersje natury bioetycznej. To pieniądze decydują o tym, jakiej płci i jak długo oczekuje się na dziecko – podkreśliła europosłanka i dodała, że surogacja jest niezgodna z wartościami zapisanymi w art. 2 TUE i art.4 PDPC. Parlament Europejski, w rezolucji z 2015 r., potępił praktykę surogacji, która podważa godność kobiety, ponieważ jej ciało i jej funkcje reprodukcyjne są wykorzystywane jako towar […] powinna być ona zakazana i traktowana w trybie pilnym w instrumentach praw człowieka – przypominała.

Jak wskazała Jadwiga Wiśniewska, mimo tego, że surogacja jest nielegalna w większości krajów UE i budzi wiele kontrowersji, jest ona łatwo dostępna, szeroko rozpowszechniona w internecie i promowana w mediach. Jakie działania podejmuje Komisja na rzecz ochrony praw dzieci i kobiet w kontekście surogacji? – pytała eurodeputowana.

Źródło: BP Jadwigi Wiśniewskiej

Skip to content