Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w XXII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnicy konkursu proszeni są o zgłaszanie prac plastycznych, przedstawiających własne marzenie. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace. Na konkurs zaprasza starszy instruktor ds. plastyki, Małgorzata Chebel:

Terminem nadsyłania prac, na które czekamy jest 20 listopada. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i myślę, że w tym roku również napłyną piękne prace. Hasło przewodnie konkursu brzmi “Nie rezygnuj z marzeń. To, że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi”. Przyznajemy pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia, w miarę możliwości jak najwięcej, bo każda praca zasługuje na nagrodę.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.rok.czestochowa.pl

KF

foto źródło: Regionalny Ośrodek Kultury

Skip to content