Plastycy zapraszają na wernisaż

Wspólna pasja twórcza i radość bycia razem w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze sprzyjającej pracy twórczej to cechy jednoczące członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. Członkowie stowarzyszenia malują, rzeźbią, zajmują się tkactwem, grafiką oraz innymi technikami plastycznymi, pod kierunkiem i profesjonalną opieką prowadzących zajęcia warsztatowe artystów plastyków. Swoje prace prezentują na corocznej wystawie, na którą zaprasza prezes stowarzyszenia, Ewa Powroźnik:
– Zapraszam na XXXVII już Doroczna Wystawę Prac Członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. Wernisaż odbędzie się 9 października o godz. 17.00 w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego w Parku Staszica. W tym roku zaprezentujemy 66 prac. Prawie całe stowarzyszenie zgłosiło się do tej wystawy. W trakcie wernisażu wręczane będą nagrody stowarzyszenia, a także wręczone zostaną cztery odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza działa od 1981 roku. Organizuje wystawy plastyczne, plenery, spotkania z ciekawymi ludźmi sztuki, zajęcia warsztatowe pod kierunkiem plastyków profesjonalnych.

ZD