Przygotowanie szkół podstawowych do rozpoczęcia nauki stacjonarnej

Fot. MEN

Minister Edukacji i Nauki podpisał 13 stycznia rozporządzenie zawierające uregulowania prawne w zakresie organizacji nauczania od 18 do 31 stycznia 2021 r.
W woj. śląskim po feriach naukę stacjonarną rozpoczyna ok. 128 tys. uczniów klas I-III oraz uczniowie szkół specjalnych. Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół specjalnych decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć, przy czym w przypadku szkół podstawowych specjalnych dyrektorzy decydują w zakresie klas IV-VIII. Do grudnia zdecydowana większość szkół specjalnych pracowała stacjonarnie, niektóre szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym.
Stacjonarnie – podobnie jak do tej pory – pracują również przedszkola (ponad 1600).
W dalszym ciągu dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć zdalnych w szkole tym uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania. Przed feriami z takiej możliwości w woj. śląskim skorzystało 5766 uczniów, w tym najwięcej – 5344 – to uczniowie szkół podstawowych (ogółem w szkołach podstawowych uczy się ok. 358 tys. uczniów).
Powrót najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej poprzedzają przygotowania do zapewnienia i uczniom, i nauczycielom, a także personelowi administracji i obsługi maksymalnie bezpiecznych warunków, minimalizujących ryzyko zakażenia.

W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane nowe wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji pracy szkoły. Szkoły w woj. śląskim są przygotowane do rozpoczęcia pracy stacjonarnej, co potwierdzili dyrektorzy poprzez wewnętrzną platformę wymiany informacji z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Na platformie dyrektorzy mieli również możliwość zadawania pytań.
13 i 14 stycznia Kuratorium Oświaty zorganizowało wideokonferencje z dyrektorami, z udziałem przedstawicieli powiatowych inspektorów sanitarnych. W czasie narad omówiono wytyczne, przykłady rozwiązań sprawdzonych w praktyce, udzielano odpowiedzi na pytania.
Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem wytycznych, dostosowanych do warunków i możliwości konkretnej szkoły.
Dla uczniów klas I-III będą również działać świetlice, także w zmienionych warunkach, opisanych w Wytycznych.
Od poniedziałku szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą uczyć się zawodu u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
W dalszym ciągu obowiązują również przepisy umożliwiające dyrektorowi zawieszenie zajęć, po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Na zawieszenie zajęć dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego oraz powiadomić kuratora oświaty.
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech uruchomiły specjalną infolinię wspierającą nauczycieli w kształceniu na odległość. Infolinia ma charakter techniczny – pomaga rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej. Dzwoniąc pod numerem +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc. Z infolinii mogą bezpłatnie korzystać nauczyciele i dyrektorzy ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Otrzymają oni pomoc w obsłudze najpopularniejszych narzędzi edukacyjnych, komunikatorów i sprzętu potrzebnego do edukacji zdalnej. Infolinia +48 222 500 144 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-20:00 oraz w weekendy w godz. 8:00-18.00.

źródło: KO w Katowicach

Skip to content