Konferencja online w ramach projektu InfoSMOG-MED. fot. Tomasz Żak / UMWS

Rusza kampania informacyjno-edukacyjna na temat walki ze smogiem oraz aplikacja i platforma Śląskie SMOGSTOP.
O szczegółach kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” mówili w trakcie konferencji prasowej marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała oraz przedstawiciele partnerów projektu – prof. Andrzej Lekston, kierownik pracowni, zastępca koordynatora II Oddziału Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Piotr Cofałka zastępca dyrektora w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
„Troska o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców naszego województwa, są priorytetem Zarządu Województwa Śląskiego. Wierzymy, że aby można było realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza, potrzeba wielu zróżnicowanych działań. Chcemy wykorzystać szansę, jaką daje nam rozpoczynająca się właśnie kampania, informować i edukować o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Podejmowane inicjatywy pozwolą maksymalnie i efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe oraz doprowadzić do poprawy złej jakości powietrza, a w konsekwencji ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu. A to najważniejszy cel” – przekonuje Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.
Kampania informacyjno-edukacyjna „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” realizowana jest w ramach projektu InfoSMOG-MED i towarzyszy jej udostępniona mieszkańcom województwa śląskiego platforma i aplikacja na urządzenia mobilne. Celem kampanii i wdrożenia platformy oraz aplikacji jest zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, poprawnych zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.
„Już dzisiaj przygotowujemy nasz region do nieuchronnych zmian klimatu. Pracujemy nad analizą stopnia wykorzystania OZE i scenariuszami klimatycznymi, które pozwolą nam określić plan działań klimatycznych wymaganych do podjęcia w województwie śląskim w najbliższych latach. Chcemy oszczędzać wodę, energię oraz poprawiać jakość powietrza” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Kampania jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jej głównym założeniem jest walka ze stereotypami na temat smogu, a także przedstawienie mieszkańcom regionu najskuteczniejszych sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza.
W swoim przekazie kampania skupia się na czterech obszarach tematycznych. Są to fakty na temat smogu i jego wpływu na zdrowie, sposoby na walkę z zanieczyszczeniami powietrza w domu, jak i na zewnątrz oraz informowaniu o inicjatywach Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości powietrza. Kampania ma przekonać mieszkańców regionu do tego, że ich udział i zaangażowanie są niezbędne, by poprawić jakość powietrza w regionie.
Ambasadorem kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” został dr Tomasz Rożek. Zrealizuje on serię filmów, w których spojrzy na temat zanieczyszczeń powietrza z różnych perspektyw. Filmy dostarczą również praktycznych wskazówek na temat skutecznego ograniczania negatywnego wpływu smogu na nasze zdrowie. Tomasz Rożek poprowadzi także webinarium z udziałem ekspertów oraz zaprosi wszystkich mieszkańców województwa śląskiego do wzięcia udziału w specjalnym, proekologicznym challenge’u w mediach społecznościowych.
W ramach projektu powstała aplikacja Śląskie SMOGSTOP, która nie tylko informuje o stanie jakości powietrza, ale łączy kilka obszarów merytorycznych (zdrowie, środowisko, IT). Jej realizacja była możliwa dzięki wsparciu autorytetów z różnych dziedzin. Przedstawiciele Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach posiadają doświadczenie związane z budową modeli stanu i prognozy pogody, emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wdrażanych jako systemy zautomatyzowane. O komponent zdrowotny projektu zatroszczyli się przedstawiciele Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którzy posiadają unikalną wiedzę zdobytą podczas przeprowadzanych badań nad wpływem jakości powietrza na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem układu sercowo-naczyniowego. Na podstawie wyników określono wstępne zależności między stanem jakości powietrza, warunkami atmosferycznymi, a zdarzeniami zdrowotnymi.
Platforma i aplikacja mobilna oparte są na szczegółowych analizach medycznych oceniających ryzyko wystąpienia i zaostrzenia schorzeń nie tylko kardiologicznych, ale również diabetologicznych, pulmonologicznych i pediatrycznych w zależności od poziomu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki aplikacji, mieszkańcy na bieżąco będą mogli śledzić jakość powietrza w regionie. Użytkownik otrzyma komunikaty o jakości powietrza i spersonalizowane komunikaty zdrowotne. Osoby korzystające z aplikacji mogą utworzyć profil nie tylko dla siebie, ale również dla osób starszych i dzieci.
Aplikację Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Z materiałami stworzonymi w ramach kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” odbiorcy spotkają się m.in. w Internecie (media społecznościowe i banery internetowe), radiu, telewizji, na przystankach i w komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje). Materiały dostępne są także na stronie slaskiesmogstop.pl. W ramach akcji stworzone zostały m.in. spoty, ulotka, plakat, filmy informacyjno-edukacyjne dla uczniów i seniorów, scenariusze lekcji, cykl audycji w radiu i telewizji z udziałem ekspertów, cykl postów publikowanych w portalach społecznościowych. Kampanię zakończy wydarzenie plenerowe dla dzieci i dorosłych, podczas którego mają odbyć się warsztaty promujące proekologiczne i prozdrowotne zachowania.

źródło: UMWS

Skip to content