Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego rozpoczął nabór na kurs online, którego tematem będzie praktyczne zastosowanie Katolickiej Nauki Społecznej w życiu codziennym, w relacjach zawodowych oraz biznesowych.

Dr Marek Oktaba, dyrektor Powszechnego Uniwersytetu opowiada na czym polega kurs i w jakiej formie się odbywa:

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego jest to działanie w formie pozaszkolnej edukacji ustawicznej dorosłych. Czyli nie działamy pod ustawą o szkolnictwie wyższym. Jest to kurs, który trwa dwa semestry. Nasze wykłady odbywają się online co drugą sobotę. Skupiamy się na Katolickiej Nauce Społecznej, która w formie nowoczesnej wywodzi się od Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum. Właśnie na tej podstawie była budowana społeczna gospodarka rynkowa przez Konrada Adenauera i Roberta Schumana.

Jak zapewnia dyrektor Uniwersytetu, celem kursu jest nie tylko zgłębienie Katolickiej Nauki Społecznej, ale też znalezienie rozwiązań, które pozwolą wprowadzić ją w życie w środowiskach, w których żyjemy:

Mamy w naszym gronie zarówno studentów jak i emerytów, to są ludzie o bardzo szerokim przekroju zawodowym i wiekowym. Wszyscy mają to zainteresowanie, żeby jakoś zmieniać to nasze otoczenie społeczne. I stąd właśnie z jednej strony wgłębiamy się w to, jakie zasady przedstawia Katolicka Nauka Społeczna, a z drugiej staramy się domyślać, co to znaczy dla nas, dla naszych miejsc pracy i lokalnego otoczenia. Słuchacze w 5-osobowych zespołach wykonują pracę kursową, która będzie przedstawiona na sesji egzaminacyjnej do oceny.

Podczas zajęć wykładowcy będą przywoływać myśli papieży, ale też m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego, prof. Leopolda Caro czy prof. Czesława Strzeszewskiego. Obecnie trwa nabór na nowy semestr kursu. Dr Marek Oktaba zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wprowadzaniem w życie katolickiej etyki do wzięcia udziału w kursie.

Tego typu działalność jest prowadzona od pół roku. W tej chwili robimy nabór na nowy kurs, który się zacznie 2 października. Każdy kto tylko jest zainteresowany i ma na to ochotę, może się zapisać na nasz kurs.

Kurs będzie realizowany w trybie online. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźćna stronie internetowej Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego www.puncs.pl.

Katolicka Nauka Społeczna jest dziedziną, która zajmuje się relacjami społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie pracy i działalności gospodarczej. Papież Leon XIII zawarł w encyklice Rerum Novarum szeroką krytykę zarówno kapitalizmu jak i socjalizmu, wskazując, że oba te systemy traktują istotę ludzką przedmiotowo. Papież stanowczo podkreślał, że system gospodarczy musi szanować godność istoty ludzkiej i przez to traktować pracownika jako podmiot w procesie gospodarczym, a nie narzędzie do generowania zysku lub wręcz koszt. Wielkim kontynuatorem Leona XIII był Jan Paweł II, który na każdym kroku przypominał o godności istoty ludzkiej.

Katolicka Nauka Społeczna naucza także, że społeczeństwo powinno być samodzielne i samowystarczalne, bo dzięki temu staje się niezależne od kaprysów państwowych urzędników lub interesów międzynarodowych koncernów.

Źródło: www.puncs.pl
Źródło: www.puncs.pl
Skip to content