V Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”

Mars_Spirit-720x579

Stowarzyszenie Astronomia Nova i Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają do udziału w konkursie artystycznym o tematyce astronomicznej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, zwłaszcza młodzież szkolna i akademicka. Przysyłać można wszelkie prace artystyczne o wydźwięku astronomicznym – utwory plastyczne, muzyczne, filmowe, literackie i inne. Mile widziane są instalacje i wytwory modelarskie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prace zbiorowe.

Z powodu problemów z przesyłką i ekspozycją, lepiej unikać zbyt dużych formatów prac, np. dla prac plastycznych optymalnym formatem jest A3. Prace powinny być czytelnie opisane, więc na widocznym miejscu i trwale powinno się znaleźć: imię i nazwisko autora (np. w prawych dolnych rogach obrazków), a na odwrocie pracy czytelnie: imię, nazwisko, adres (e-mail, telefon) oraz wiek autora, imię i nazwisko opiekuna (jeśli jest), szkoła (w przypadku prac szkolnych).

Prace należy dostarczyć do końca kwietnia 2015 roku na adres:

Bogdan Wszołek

Al. Armii Krajowej 13/15, lok. 4001

42-200 Częstochowa

E–mail: bogdan@ajd.czest.pl

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem dyplomów i nagród, odbędzie się 3 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie (Al. Armii Krajowej 13/15, lok. 4004). Nieoficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dwa tygodnie wcześniej na stronie internetowej: www.astronomianova.org, tak by zainteresowani (zwłaszcza spoza Częstochowy) zdążyli zaplanować sobie podróż.

Organizatorzy nie odsyłają dostarczonych prac konkursowych. Najlepsze prace będą nagrodzone i przy braku sprzeciwu autorów zostaną wykorzystane dla realizacji różnorakich celów propagujących astronomię.

Skip to content