10 nowych prezbiterów w Zakonie Paulinów

Zakon Św. Pawła Pierwszego Pustelnika ma 10 nowych kapłanów. Święcenia prezbiteriatu przez posługę biskupa pomocniczego arch. częstochowskiej Andrzeja Przybylskiego przyjęło dziś na Jasnej Górze 10 diakonów: siedmiu Polaków, Słowak, Chorwat i Białorusin.

– Jest was dziesięciu, jak Dekalog. Bądźcie wspólnotą, o której Biblia mówi, nawiązując do harfy o dziesięciu strunach, która ma piękne brzmienie. Wyświęceni razem budujcie wspólnotę, bądźcie przypowieścią o wzajemnej miłości, przyjaciółmi Jezusa i ludzi – życzył młodym kapłanom bp Przybylski.

Nowo wyświęceni prezbiterzy to: o. Paweł Sidun, o. Mateusz Wysocki, o. Marcin Śpiewak, o. Sylwester Guss, o. Patryk Mazgaj, o. Józef Chyrzyński, o. Bernard Palka, o. Vladimir Bartko ze Słowacji, o. Vinko Vuković z Chorwacji, o. Sergiusz Kaliuta z Białorusi.

O. Mariusz Tabulski, rektor paulińskiego seminarium podkreślając, że dar święceń kapłańskich młodzi paulini otrzymują w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, życzył im, by szczególnie otworzyli się na Jego łaskę, aby nikt i nic nie odłączyło ich od miłości Chrystusa. Wskazując na protektora i konfratra Zakonu Paulinów, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w przededniu rocznicy jego śmierci i wspomnienia liturgicznego, mówił o drodze świętości kapłańskiej w znaku zawierzenia Jasnogórskiej Bogurodzicy.

Bp Andrzej Przybylski podkreślił w homilii, że święcenia prezbiteratu to nie jest tylko nagroda za wytrwałość, jakieś podsumowanie czy praca dyplomowa za znajomość teologii, ale „pełnomocnictwo od Boga”, by dawać ludziom Jezusa. – Piszcie dalej księgę Ewangelii – życzył młodym kapłanom bp Przybylski.

– Wraz z wami dziękujemy Bogu za to, że do swojej służby wciąż wybiera nowych siewców; a wybiera tych, których ukochał i oczekuje, aby wybrani odpowiedzieli tym samym: miłością, zaufaniem, troską o zbawienie drugiego człowieka – powiedział o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Zakonu Paulinów.

– Dla mnie kapłaństwo jest wielkim znakiem od Boga – mówił neoprezbiter o. Sergiusz Kaliuta z Białorusi. Jego pragnieniem jest, by Miłosierdzie Boże rozpowszechniało się w jego ojczystym kraju na Białorusi. – Tam są też owieczki, które potrzebują kapłana, które bardzo pragną, aby ksiądz był wśród nich. Szczególnie kiedy zobaczą młodego kapłana, to też będzie dla nich znak, że Duch Święty jeszcze działa w Kościele, że młodzi ludzie chcą iść służyć Chrystusowi – mówił neoprezbiter, prosząc o modlitwę za siebie i swoich współbraci. O. Sergiuszowi szczególnie towarzyszyli dziś modlitwą na Jasnej Górze biskup pomocniczy diec. pińskiej Kazimierz Wielikosielec i współbrat posługujący na Białorusi o. Leonard Aduszkiewicz. Rodzice i najbliżsi czekają na Mszę św. prymicyjną po jego przyjeździe na Białoruś.

-Przyjechałem na święcenia, pomodlić się za swojego rodaka, żeby Pan Bóg mu błogosławił w kapłaństwie. Obecnie jest to problem, że jest coraz mniej powołań, jak Pan Jezus powiedział: „Żniwa wielkie, robotników mało”, potrzeba robotników – mówił bp Wielikosielec.

Po południu młodzi kapłani sprawują swoją pierwszą Mszę świętą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. – To wielki przywilej dla nas, paulinów, że patrząc na Maryję, możemy odprawiać tę pierwszą Mszę św. Ona będzie na nas spoglądać, to naprawdę coś pięknego – zapewnia o. Patryk Mazgaj.

Formacja kapłanów trwa w Zakonie Paulinów 7 lat. Po wstąpieniu do wspólnoty kandydaci rozpoczynają najpierw prenowicjat w Krakowie na Skałce. Po nim rozpoczyna się roczny nowicjat w Żarkach – Leśniowie k. Częstochowy. Uwieńczony jest on pierwszymi ślubami zakonnymi, po których następuje 6-letni okres formacji duchowej i studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym na Skałce w Krakowie. Po piątym roku składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia diakonatu. Po szóstym roku – stosownie do woli Kościoła – przyjmują święcenia kapłańskie.

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika powstał w połowie XIII w. na Węgrzech. Tamtejsi pustelnicy obrali sobie Pawła z Teb, egipskiego eremitę pierwszych wieków chrześcijaństwa, za wzór swego życia. Paulini znani są w Polsce przede wszystkim z duszpasterstwa prowadzonego na Jasnej Górze, gdzie przybyli w roku 1382r.Ppracują również w wielu innych ośrodkach duszpasterskich w Polsce i poza granicami kraju, podejmując pracę w parafiach i lokalnych sanktuariach maryjnych. W 17 krajach na czterech kontynentach posługuje prawie pół tysiąca zakonników.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Skip to content