1 maja 2011 roku, przy aplauzie półtora miliona wiernych, papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika – Jana Pawła II – błogosławionym. Trzy lata później, 27 kwietnia 2014 roku, papież Franciszek kanonizował papieża Polaka. Zarówno beatyfikacja, jak i kanonizacja, odbyły się w Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione dla całego Kościoła przez papieża Polaka.

Decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, Benedykt XVI ogłosił 13 maja 2005 roku, w rocznicę zamachu na papieża. Benedykt XVI, mocą przysługującego mu prawa, zrezygnował z oczekiwania pięciu lat, które zwyczajowo powinny upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze. Później, już sam proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii, trwał niespełna sześć lat. W uroczystości ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym na placu św. Piotra w Rzymie wzięło udział 300 tysięcy Polaków. Mszę beatyfikacyjną koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. W homilii Benedykt XVI przypomniał, że w dniu pogrzebu Jana Pawła II były już widoczne nadzieje i oczekiwania wiernych na szybkie wyniesienie na ołtarze papieża Polaka:

– Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości, a lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II. Dlatego chciałem, aby – przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła – jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień: przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony!

Wiele godzin po zakończeniu Mszy beatyfikacyjnej do bazyliki świętego Piotra ustawiały się długie kolejki pielgrzymów z całego świata. Wierni oddawali hołd Janowi Pawłowi II. Trumna z ciałem papieża została wystawiona przy konfesji Świętego Piotra. Nazajutrz po beatyfikacji Jana Pawła II, 2 maja 2011, kardynał Tarcisio Bertone celebrował na placu świętego Piotra Mszę świętą dziękczynną. W homilii powiedział o Janie Pawle II, że “był człowiekiem wiary, człowiekiem Bożym”. Ówczesny watykański sekretarz stanu dodał, że życie nowego błogosławionego było “stałą, ustawiczną modlitwą, obejmującą z miłością każdego poszczególnego mieszkańca naszej planety, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, a przez to godnego najwyższego poszanowania”. Kardynał Bertone wskazał także na nieustanną modlitwę, jaką Jan Paweł II otaczał wszystkich ludzi na świecie:

– Ale jego modlitwa była też ciągłym wstawianiem się za całą rodzinę ludzką, za Kościół, za każdą wspólnotę wierzących na całej ziemi – może tym skuteczniejszym, im bardziej naznaczonym cierpieniem, które znamionowało różne fazy jego życia. Czyż nie stąd – z modlitwy związanej z tylu bolesnymi kolejami życia jego samego i innych – wypływała jego troska o pokój na świecie, o pokojowe współistnienie ludów i narodów.

Na zakończenie Mszy św. kardynał Bertone podziękował Polakom za wielki dar Jana Pawła II dla Kościoła i świata. Po beatyfikacji rozpoczął się proces kanonizacyjny, który trwał trzy lata. Podczas konsystorza 30 września 2013 roku papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II zostanie ogłoszony świętym Jan XXIII. Wyznaczył kanonizację na 27 kwietnia 2014 roku – Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tego dnia, po raz pierwszy w historii zostali kanonizowani dwaj papieże – Jan XXIII, który zwołał Sobór Watykański II, i Jan Paweł II, który realizował postanowienia Soboru i wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Po raz pierwszy też Mszę kanonizacyjną odprawiali dwaj żyjący papieże – Franciszek i papież senior Benedykt XVI. Papież Franciszek ogłosił nowych świętych:

– Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wspomnienie liturgiczne Świętego Jana Pawła II przypada 22 października, w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu. W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – 16 października – jest obchodzony Dzień Papieża Jana Pawła II, polskie święto państwowe. Z kolei w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, w Polsce jest organizowany Dzień Papieski, który służy refleksji nad nauczaniem i pontyfikatem Świętego Jana Pawła II.

Skip to content