Abp Depo do sióstr duchaczek: Abyście posłane do świata zawsze wskazywały na Chrystusa!

W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze zgromadziły się siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia. 30 września bowiem obchodziły 825. rocznicę papieskiego zatwierdzenia zgromadzenia i 50 lat posługi w Domu Księży Emerytów archidiecezji częstochowskiej.

S. Kazimiera Gołębiowska, przełożona zgromadzenia w Częstochowie wyjaśniła, na czym polega charyzmat, którego inicjatorem jest bł. Gwidon z Montpelier:

– Charyzmat naszego zgromadzenia polega na świadczeniu miłości miłosiernej wszystkim potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niekochanych i niechcianych oraz posyłane jesteśmy do ludzi chorych, potrzebujących wsparcia w najtrudniejszych momentach naszego życia, stąd też nasza obecność w domu księży emerytów.

Siostra wyjaśniła również, że uroczystość dla Zgromadzenia ma ogromne znaczenie. Msza św. stała się nie tylko okazją do uczczenia jubileuszu, ale także do odnowienia Aktu Oddania Matce Bożej przez siostry duchaczki:

– Dzisiaj na Jasnej Górze odbywa się nasze wielkie wydarzenie w dziejach zakonu. Obchodzimy dwa jubileusze. Mija 825 lat od zatwierdzenia naszego zakonu przez papieża Innocentego III. To, co dotyczy archidiecezji częstochowskiej, to 50-lecie działalności naszego Zgromadzenia w Domu Księży Emerytów w Częstochowie. Chcemy dziękować Bogu za czas łaski i prosić o Boże błogosławieństwo oraz za możliwość realizacji naszego charyzmatu. Będziemy dzisiaj też przed obliczem Matki Bożej ponawiać uroczysty Akt Oddania naszego Zgromadzenia Matce Bożej w niewolę miłości za świętość życia kapłanów, za wolność kościoła w świecie i w ojczyźnie. Z modlitwą i tym oddaniem łączymy rys na nasze czasy, mianowicie chcemy prosić również o nowe powołania, ale też chcemy ofiarować nasze oddanie Matce Bożej w intencji mistycznego Ciała Chrystusa, które w tej chwili jest doświadczone różnymi trudnościami i problemami.

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. jubileuszowej zauważył, że siostry kanoniczki Ducha Świętego swoją wytrwałością w pomaganiu drugiemu człowiekowi wzbudzają podziw:

– Niekiedy obserwowałem, i nadal to robię, ich pracę oraz zaangażowanie. I muszę powiedzieć, że chyba bez właściwego wychowania jeszcze na etapie rodziny do tego rodzaju funkcji, to byłoby niemożliwym tak długo wytrzymać. One prędzej czy później porzuciłyby tę pracę. Siostry te nazywane są kanoniczkami Ducha Świętego i z pewnością to odwoływanie się do Duch Świętego to źródło ich wytrwałości oraz mocy, by być świadkami Boga wobec dzisiejszego, trudnego współczesnego świata.

– Radość i wdzięczność wypełnia dzisiaj nasze serca. One są darem, które otrzymujemy od Boga, ale są i naszym obowiązkiem i zadaniem. – głosił abp Depo podczas homilii – święty Paweł woła do nas w Liście do Tesamoniczan: „Zawsze się radujcie, w każdym położeniu dziękujcie Bogu i nieustannie się módlcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was!”. Drogie siostry, to poprzez dar wybrania na wzór Maryi w Duchu Świętych, w duchu miłości i jedności oddajecie same siebie Chrystusowi, za wolność i rozwój Kościoła.

Metropolita Częstochowski życzył siostrom, by łaska Boża ich nigdy nie opuszczała:

– Mamy prawo dzisiaj wołać za Świętym Pawłem, który sam uczy nas przemiany życia łaską Boga. Niech sam Bóg całkowicie was uświęca, aby nienaruszony duch, wasza dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana Naszego, Jezusa Chrystusa.

Kaznodzieja podkreślił, by Siostry Duchaczki zawsze trzymały stronę Boga. Przy Nim człowiek nie musi się obawiać zła:

– Abyście posłane do świata wskazywały na Chrystusa, który tylko przez miłość ofiarną i miłosierną daje się nakarmić. To on jest najpełniejszą nadzieją i ratunkiem świata. Jeżeli on jest z nami, któż przeciwko nam? Niebezpieczeństwo, miecz, głów czy nagość, życie czy śmierć? I w życiu, i w śmierci należymy do Pana i to w nim odnosimy zwycięstwo miłością miłosierną nad światem, abyśmy wykonali zadanie, do których Chrystus nas wystawia.

Duchaczki posługują w Polsce, ale też w Afryce, we Włoszech i w Ukrainie. Prowadzą m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, zawodowe rodziny zastępcze, domy samotnej matki, domy opieki i przedszkola. Posługują w szpitalach, hospicjum, chorym w domach prywatnych oraz dzieciom i młodzieży poprzez katechezę. Natomiast na misjach w Afryce siostry prowadzą centra medyczne z oddziałami szpitalnymi, przychodniami, ambulatoriami i porodówkami, opiekują się sierotami, ubogimi, organizują dożywianie dzieci, katechizują i prowadzą edukację zawodową w zakresie krawiectwa i stolarstwa.

LN

Galeria: Radio Fiat

Jubileusz Sióstr Duchaczek

Skip to content