1 kwietnia w Bazylice Jasnogórskiej odprawiona została Msza św. z modlitwą o pokój na wschodzie. Przewodniczył jej bp Andrzej Przybylski. Na Eucharystii zgromadzili się uczestnicy pielgrzymki Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Bp Przybylski przypomniał, że 367 lat temu, również 1 kwietnia król Polski Jan Kazimierz obrał Maryję za patronkę i Królową Korony Polskiej.

– Dzisiaj na Jasnej Górze spotkała się wielka wspólnota miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To organizacja, która pielęgnuje pamięć o Polakach, zamieszkujących niegdyś tereny przede wszystkim Lwowa. Dbają o historię tamtejszych ziem, ludzi wówczas poranionych przez historię. To bardzo bolesna pamięć. Dzień jest konkretny – kilkaset lat temu Jan Kazimierz tego dnia zawierzył Polskę Matce Bożej właśnie we Lwowie.

– Trzeba było życie dać, żeby coś ważnego ocalić. – mówił bp Przybylski podczas homilii. – Kiedy my, jako Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wracamy do różnych dziejów tej historii, tych pięknych, sielankowych, ale też gdy wspominamy także te trudne momenty, wiemy, ilu naszych rodaków życie poświęciło za naród.

– W pierwszym czytaniu, w proroctwie Ezechiela Bóg mówi, że chce zawrzeć przymierze ze swoim ludem. I nazwa to przymierzem pokoju. – rozważał Słowo Boże bp Przybylski, zaznaczając, że jedynie Bóg może nam dać pokój, który będzie dobry dla nas. – Dzisiaj, zgromadzeni tu na Jasnej Górze w takiej, a nie innej sytuacji na świecie – trwajmy w wielkiej modlitwie o pokój. Nikt nie może nam dać takiego pokoju, jaki może dać nam Pan Bóg. To On jest dawcą pokoju.

Adam Kiwacki dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w którym pełni funkcję prezesa.

– Maryjo, nasza Królowo, chcemy Ci podziękować za Twoją stałą obecność wśród nas i nieustanne orędownictwo u Twojego Syna. Zawierzamy Twojej opiece wszystkie nasze sprawy, my, kresowianie jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy.

Na zakończenie biskup pomocniczy podziękował przybyłym pątnikom za uczestnictwo w Mszy św. oraz prosił, by dalej głosili historię kresowiaków, aby pamięć o nich nie umarła.

W psalmie 145 jest napisane, że ,,pokolenie pokoleniu ma głosić te dzieła”. Niech to zawierzenie i wasza obecność, a także wasza troska o tę pamięć przeniesie się także na nowe pokolenia. Pamięć, którą niesiecie, niech przez was niesie się dalej.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich to organizacja społeczno-kulturalna, której celem jest głównie zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej części dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej.

LN

Galeria: Radio Fiat

Bp Przybylski: Trwajmy w wielkiej modlitwie o pokój

Skip to content