Centrum Wsparcia Międzynarodowego udzieliło wsparcia ponad 500 cudzoziemcom z Ukrainy

Centrum Wsparcia Międzynarodowego, które przez 16 miesięcy udzielało wielopłaszczyznowej pomocy zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej, pomogło 546 obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023″.

Centrum rozpoczęło swoją działalność we wrześniu minionego roku i kontynuowało rozpoczęte przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej po wybuchu wojny działania pomocowe na rzecz osób z Ukrainy.
Uchodźcy, dzięki pracownikom uzyskali wiedzę o funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej, programach integracji zawodowej, rynku pracy oraz zależnościach kulturowych i społecznych.

Dzięki udziałowi w projekcie cudzoziemcy podnieśli swoje kompetencje społeczne, w większym stopniu zintegrowali się z lokalną społecznością dzięki udziałowi w działaniach integracyjnych Centrum oraz zwiększyli szanse w odnalezieniu się na rynku pracy, poprzez praktykę nabytą w trakcie treningów aktywizacji zawodowej oraz wsparciu asystentów.

Funkcjonujący w Centrum Klub Polsko-Ukraiński organizował dla dorosłych, dzieci i młodzieży z Ukrainy wyjścia integracyjne do filharmonii, teatru i kina, spotkania integracyjne dla młodzieży, seniorów, kobiet, wyjścia integracyjne dla dzieci i młodzieży do parku trampolin, wycieczki turystyczno-krajoznawcze (wycieczka do Krakowa i Łagiewnik, wyjazd do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, wyjazd do Warszawy wraz z warsztatami w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze), organizowano obchody świąt i uroczystości (spotkania mikołajkowe dla dzieci, dla dorosłych, spotkanie świąteczne dla seniorów, Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Integracyjny Dzień Dziecka), warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także spotkania tematyczne – z pracodawcami, czy doradcą zawodowym. Wszystkie działania przybliżały uchodźcom polską kulturę oraz przełamywały bariery społeczne tworząc przestrzeń do wspólnych spotkań i poznania.

Źródło: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

 

Skip to content