Dyspensa Metropolity Częstochowskiego na 11 listopada

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, metropolita częstochowski abp Wacław Depo wystosował komunikat do wszystkich wiernych.

 

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, 4 listopada 2022 r.
L. dz. 1978/5.1.1/2022

DYSPENSA

Biorąc pod uwagę świąteczny charakter dnia Narodowego Święta Niepodległości, który w tym roku przypada w piątek i po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na dzień 11 listopada 2022 roku wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej,

dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku
oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych

Zalecam jednocześnie, aby osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

Dla duszpasterzy, niniejsza dyspensa, niech będzie sposobnością do przypomnienia wiernym zasad i sensu praktyk postnych.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ

źródło: www.archiczest.pl

Skip to content