Jaśnieć, słuchać i nie lękać się! – to również zadanie dla pasterzy Kościoła.

“Było nas w Lizbonie, na Światowych Dniach Młodzieży 19 – w tym dwóch arcybiskupów ( jeden kardynał nominat), 6 ordynariuszy i 13 biskupów pomocniczych. W miarę sił i możliwości byliśmy z młodymi, jedni cały czas, inni dochodząc. Każdy przeprowadził przynajmniej jedną katechezę dla polskiej młodzieży. Wszyscy spotkaliśmy się z grupami ze swoich diecezji i z całą polską młodzieżą współtworzyliśmy Polską Lizbonę. Niektórzy z nas wypełniali swoją misję związaną z powinnościami w Konferencji Episkopatu Polski.

Był wśród nas bp Grzegorz Suchodolski odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, bp Andrzej Przybylski – delegat ds. powołań, bp Krzysztof Włodarczyk – delegat ds. Ruchu “Światło Życie”, bp Adam Bab opiekujący się w Polsce Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz bp Artur Ważny troszczący się sprawami nowej ewangelizacji. Głównym reprezentantem KEP był abp Marek Jędraszewski – zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a dobrym duchem i mentorem całej naszej biskupiej drużyny był kardynał nominat Grzegorz Ryś.

Reprezentowaliśmy oczywiście też swoje macierzyste diecezje: archidiecezję krakowską, lubelska, łódzką, gnieźnieńską, wrocławską, częstochowską, katowicką, gdańską oraz diecezję bydgoską, płocką, radomską, legnicką, kielecką, warszawsko-praską, radomską, tarnowską. Słowa Ojca Świętego wypowiedziane na Polu Łaski, na zakończenie ŚDM nie były tylko do młodych, ale może w pierwszym rzędzie do nas, biskupów, abyśmy dawali młodym jaśniejące świadectwo o miłości do Boga, ludzi i Kościoła, byśmy jeszcze bardziej chcieli słuchać młodych i odważnie, bez lęku wspierali ich młodzieńcze drogi życia i wiary.”

Skip to content