Msza św. Kapituły Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej

W poniedziałek, 12 lutego w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie została odprawiona Msza św. z udziałem Kapituły Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej. Eucharystii w kaplicy Najświętszego Sakramentu przewodniczył abp Wacław Depo.

Kapituła to organ kolegialny w kościele katolickim złożony z duchownych. W przypadku częstochowskiej kapituły, jej zadaniem jest m.in dbanie o katedrę. Więcej o Kapitule Bazyliki Archikatedralnej Częstochowskiej mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:
– Kapituła ma charakter liturgiczny, sprawujący funkcje kultyczne w katedrze czy na różnych innych uroczystościach. Kiedyś była pewnym głosem decydujący, ale dzisiaj tego rodzaju funkcja kapituły jest poza nami. Dlatego bardziej podkreślamy godność kanoników czy księży prałatów, którzy mają swoje dyżury liturgiczne w kościele przy różnych świętach i uroczystościach, ale tak jak powiedziałem, że bardziej to jest w kategoriach obrzędowości religijnej.

Częstochowskiej Kapitule przewodniczy ks. prałat Teofil Siudy, który zaznaczył jak na przestrzeni lat zmieniały się obowiązki Kapituły oraz jak wygląda to teraz:
– Na początku kapituła była decyzyjna w sprawach nawet obsadzania biskupstwa diecezjalnego, ale później to się zmieniło i na dzień dzisiejszy kapituła ma bardziej taki wymiar troski o Bazylikę Archikatedralną przede wszystkim liturgii, aczkolwiek kiedy był remont naszej Bazyliki. Myśmy też w tym jakoś partycypowali, może przez doradztwo, przez jakiś nadzór, aczkolwiek zawsze czuwał nad tym proboszcz czy kustosz. Na dzień dzisiejszy to my przede wszystkim troszczymy się o piękno liturgii, o to, aby towarzyszyć ks. abp. Wacławowi Depo w jego uroczystych celebracjach w naszej archikatedrze oraz od strony duchowej bardziej ta troska o kult św. Rodziny w naszej Bazylice Archikatedralnej w sposób szczególny była zaopiekowana. To jest nasze zadanie na dzień dzisiejszy.

Po Mszy św. odbyły się obrady, na których omawiane były sprawy związane z katedrą.

Homilia abp. Wacława Depo tutaj:

 

 

 

Skip to content