„Na wszystko jestem gotów” – jubileusz 30-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W sobotę, 25 listopada miał miejsce wyjątkowy jubileusz, bowiem swoje 30 lecie świętowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej. Uroczystości przyświecało hasło „Na wszystko jestem gotów”.

Kamila Suchańska prezes zarządu KSM Archidiecezji Częstochowskiej przybliżyła program jubileuszu. Uroczystość jest zwieńczeniem 30 lat, podczas których wiele dobrego się wydarzyło:

– Przeżywamy jubileusz 30-lecia reaktywacji naszego stowarzyszenia, dzisiaj wielki dzień. Mamy 11 osób do przyrzeczenia. Będziemy świętować. Oczywiście Msza święta z arcybiskupem, gala. Jest to dla nas wielkie wydarzenie, ponieważ jest to już 30 lat, odkąd jesteśmy w naszej archidiecezji. Gala to taki skok w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bo chcemy pokazać jak na przestrzeni lat zmieniała się nasza wspólnota, ale chcemy też przypomnieć kilka momentów, które były ważne, tak jak np. przez te dwa lata pracy naszego zarządu. Tak samo chcemy pokazać to, co jest najważniejsze, czyli Pan Jezus. Możemy podsumować to jako ciężką pracę, bo jednak jest to 30 lat pełnego zaangażowania młodych ludzi w kościele. Aktualnie mamy 15 oddziałów, myślę, że będzie ponad 200 osób. Hasło naszego jubileuszu to jest „Na wszystko jestem gotów”.

Znaczenie hasła wyjaśnił Metropolita Częstochowski. Zaznaczył, że gotowość polega na tym, by iść za Słowami Jezusa i dzielić się Nim z innymi:

– Gotowość jest postawą chrześcijanina, dlatego wszelkie czuwanie, o którym teraz będziemy rozważać w czasie adwentu, to jest nam zadane, dlatego że to nie jest tylko sama postawa człowieka, to jest przede wszystkim Bóg, który nas zaskakuje swoją łaską. I tak jak zaskoczył wszystkich łaską swojego Syna, że dał nam Syna dla naszego zbawienia, tak samo my musimy być zawsze gotowi, żeby współpracować z Jego łaską i zanieść ją innym. Dlatego to weselcie się nadzieją, które jest też hasłem tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, które Ojciec Święty Franciszek nam przekazał. To jest właśnie związane, że czuwanie nadzieja i obecność, to są dary, które odczytujemy i przekazujemy innym.

Podczas homilii abp Depo przywołał treść Listu św. Pawła do Koryntian zwracając uwagę na to, że powinniśmy pokładać wszelką ufność w obietnicy danej przez Jezusa:

– Jak zaznaczył również św. Paweł w I do Koryntian Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, a jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć, a wszyscy w nim zmartwychwstaniemy, pomimo śmierci.

Duchowny nadmienił również, że nie możemy kierować się tym, co głoszą pseudoprawdy współczesnego świata. Zadaniem katolików jest walczyć z nimi:

– Chrystus udowodnił sobą to, co powiedział. Z wysokości krzyża i w mocy Jego zwycięstwa nad śmiercią, to On daje nam łaskę, dzięki której jesteśmy w stanie sprzeciwiać się wszelkiemu kłamstwu i wszelkim formom zła. Jest to o tyle ważne, że dziś w naszych środowiskach, i powiedzmy sobie bez ogródek, rodzinnych, szkolnych, kościelnych, spotykamy się z herezją dobroludzizmu. A to oznacza, że nie muszę wierzyć w Boga, przyjmować trudne prawdy wiary i wikłać się w opresyjną, jak mówią, znoszącą wolność, moralnością Bożych przykazach.

Abp Depo podkreślił, że Chrystus ma być naszym drogowskazem otwierającym oczy na zło, które pod przykrywką dobra wylewa się na ludzi za ich przyzwoleniem:

– Nie dajmy się uśpić tzw. oczyszczaczom Kościoła z grzechów pedofilii i wszelkim profanacjom pomników św. Jana Pawła II, poczynając skandalicznych spektakli w teatrach polskich ostatnio bardzo obrazobórczo przedstawiających śmierć Jana Pawła II. Po ludzku można powiedzieć, to już jest dno, a nie artyzm, którym próbuje się nas karmić. Dlatego moc tego świadectwa, kimkolwiek dzisiaj tutaj jesteśmy, w naszych powołaniach, w naszym życiu, moc płynie z Eucharystii, która jest tajemnicą obecności samego Chrystusa w Jego Słowie, w Jego Ciele i Krwi dla nas wszystkich i dla każdego, bo On przez Krew swoją uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił Królestwem dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta Częstochowy zaznaczył, że jubileusz KSM-u to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla samej wspólnoty, ale dla całej archidiecezji:

– To jest bardzo ważny jubileusz, ważne wydarzenie, dlatego że musimy pamiętać o tym, że młodzież jest przyszłością naszego państwa, naszego narodu. Ja ze swej strony mogę powiedzieć, że to bardzo ważny wkład ma w życie społeczne naszego miasta, naszego regionu, bo to jest KSM archidiecezji częstochowskiej. I życzę zarządowi i członkom, aby trwali przy wartościach, które wyznają, przy działaniach, które podejmują i aby zwyczajnie po prostu byli wierni, a w stowarzyszeniu znajdowali przyjazne dla siebie środowisko, takie, które będzie kształtować, które będzie ich formatować jako ludzi, które będzie dawało im bezsprzecznie to przekonanie, że w naszym narodzie wśród Polaków najważniejsze są trzy zawołania, czy jest jedno zawołanie złożone z trzech bardzo elementarnych słów. To jest wierność Bogu, ojczyźnie i zachowaniu honoru.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych katolików w wieku od 14 do 30 lat. Celem działań KSMu jest włączanie młodych ludzi we wspólnotę Kościoła.

LN

Skip to content