„Powołani do misji” – 49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Pod hasłem „Powołani do misji” na Jasnej Górze trwa  49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. To czas modlitwy i refleksji nad dynamizmem ewangelizacyjnym, aby lepiej docierać do współczesnego człowieka. W drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę zanoszona jest też modlitwa o pokój, za Ukraińców, siostry i braci w tamtejszych oazowych wspólnotach.

Jak podkreśla ks. Damian Kwiatkowski, moderator Domowego Kościoła hasło jest nieprzypadkowe:

– Hasło roku jest hasłem kongregacji, bo tutaj jest ono wprowadzane w nasze życie duchowe ruchu i to jest powołanie do misji. Uświadamiamy sobie, że Kościół ma misję, a my w tej misji uczestniczymy. Dbamy o to, żeby nie pomylić z tym hasłem misyjności, takiej związanej z egzotycznymi krajami często, czy z takim pójściem z pierwszym głoszeniem, tylko w ogóle z misją całego Kościoła. Oczywiście zadanie Kościoła jest szersze, więc misja jest, ale pierwszym krokiem do wszelkich innych zadań, posług Kościoła jest głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, ale też nam wszystkim. Dlatego tak to mocno to akceptujemy. Jest to oczywiście powrót do korzeni, ale też umacnianie się właśnie w takiej duchowości.

O tym, że dzisiejszy dynamizm ewangelizacyjny Kościoła w Polsce w dużej mierze bierze się z Ruchu Światło-Życie, bo wielu biskupów, kapłanów i świeckich liderów różnych wspólnot, osób w różnoraki sposób odpowiedzialnych za Kościół wzrastała bądź na jakimś etapie spotkała się z oazowym stylem chrześcijańskiego życia mówił ks. Adam Polak, moderator diecezjalny archidiecezji częstochowskiej. Zwraca również uwagę na „życiodajną” rolę wspólnot.

– W ostatnich latach, teraz po pandemii, widzimy indywidualizację w wielu dziedzinach, doszło do atomizacji życia, więc myślę, że tam, gdzie są wspólnoty, tam jest chrześcijaństwo – mówił kapłan i podkreślił, że wciąż, tym, co najważniejsze w istocie Ruchu Światło-Zycie, co twórcze i dynamiczne to prowadzenie człowieka wierzącego do dojrzałego życia chrześcijańskiego, w którym przyjmuje ewangelię i odpowiedzialnie głosi ją dalej.

Mszy św. przewodniczył bp Szymon Stułkowski z Płocka. W homilii zwrócił uwagę, że najważniejszym dla wszystkich nurtów odnowy Kościoła po Soborze Watykańskim II jest odnowienie w dorosłych wierzących „przymierza zawartego z człowiekiem na chrzcie świętym”. To też droga Ruchu Światło-Życie. Przypomniał, że Bóg pragnie naszej współpracy, ale jest tym, który pierwszy nawiązuje z człowiekiem przymierze, i „jest ono tak mocne, że nic nie jest go w stanie złamać, bo jest to przymierze przez Jezusa, przymierze na krzyżu”. Bp Stułkowski podkreślał, że duchowość chrzcielna uzdalnia do miłości, też tej najtrudniejszej miłości nieprzyjaciół, duchowość chrzcielna jest zdolna przemieniać świat.

Bp Stułkowski podkreślił, że Kościół skupia się na głoszeniu Ewangelii, która jest obrazem Bożej Miłości:

– Taki jest Kościół. Kościół jest po to, żeby pokazywać miłość Pana Boga, którą okazał najbardziej przez Jezusa. I na tym polega misja, żeby to czynić. Zawsze tam, gdzie ludzie nie znają Jezusa, ale także tam, gdzie zostali ochrzczeni jako dzieci, zagubili wiarę. I trzeba na nowo mówić o tym, pokazywać to swoim życiem. Także cała działalność Ruchu Światło-Życia od początku jest też misyjna.

W kongregacji, która odbywa się w dniach 23-25 lutego, uczestniczy ok. tysiąca osób, są przedstawiciele m.in. z Ukrainy, Słowacji, Niemiec czy Szkocji, a duchowo i online łączą się wspólnoty m.in z Kenii, Tanzanii czy Filipin. W poniedziałek, 26 lutego, odbędzie się Kolegium Moderatorów, czyli kapłanów diecezjalnych i zakonnych odpowiedzialnych za ruch oazowy.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych odbyła się w 1976 r. w Krościenku. W następnych latach Kongregacje odbywały się w Krościenku, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Koninie oraz przede wszystkim w Częstochowie na Jasnej Górze, która stała się głównym miejscem tych spotkań.

LN/Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Skip to content