W niedzielę, 10 grudnia odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do kościoła św. Marcina w Kłobucku. Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Kuliberda, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Duchowny zauważył, że św. Andrzej Bobola to przykład do naśladowania dla współczesnych wyznawców Chrystusa, którym przyszło żyć w czasach wymagających odwagi:

– Powiem szczerze, w kontekście tego, co się dzieje w świecie obecnie, wierzę, że to działanie Ducha Świętego. Święty Andrzej Bobola jest dla nas przykładem tego, który broni wiary katolickiej i zachęca nas do tego, byśmy mężnie tę wiarę wyznawali.

Radości z wprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do kłobuckiej świątyni nie ukrywał wikariusz parafii, ks. Paweł Caban, który przypomniał jednocześnie, że obecność relikwii to efekt wieloletnich starań i modlitw:

– Bardzo cieszymy się z uroczystości wprowadzenia do naszej świątyni parafialnej relikwii św. Andrzeja Boboli. Uroczystość jest owocem wielu modlitw, które od lat zanoszą tutaj ludzie w Kłobucku właśnie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli. Przed laty zawiązała się grupa modlitewna, która codziennie rano w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu przy naszym kościele trwała na modlitwie w intencjach całego Kościoła, ale i w intencjach Polski. Tym szczególnym patronem naszej Ojczyzny jest św. Andrzej Bobola, u którego ludzie szukają wstawiennictwa i opieki w tych czasach niełatwych. Stąd też pragnieniem wiernych na czele z Panią Jadwigą Gnatowicz, troszczącą się o naszą kłobucką grupę modlitewną, pragnieniem tej grupy było to, aby obecność św. Andrzeja Boboli i jego wstawiennictwo w modlitwie do Pana Boga było zaznaczone tak wyraźnie poprzez znak relikwii. To pragnienie się spełniło. Kilka miesięcy temu relikwie zostały nam przekazane z Warszawy, z Sanktuarium Narodowego św. Andrzeja Boboli, a dzisiaj w uroczystym obrzędzie ks. Andrzej Kuliberda wniósł je do kościoła tak, aby wierni mogli jeszcze bardziej czuć i cieszyć się z obecności tego wielkiego orędownika, jakim jest św. Andrzej Bobola.

Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie, a zmarł 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim. Był polskim duchownym katolickim, jezuitą, misjonarzem, kaznodzieją, męczennikiem za wiarę. Jest świętym Kościoła katolickiego, zwanym „apostołem Polesia” oraz jednym z katolickich patronów Polski. 30 października 1853 r. został on beatyfikowany w bazylice św. Piotra w Rzymie, a 17 kwietnia 1938 r. Andrzej Bobola został kanonizowany przez papieża Piusa XI.

LN/ZD

Galeria: Foto: A. Sękiewicz

Skip to content