Św. Agato, chroń nasze domostwa od ognia

Fot. Radio Fiat/BNO

5 lutego obchodzimy wspomnienie św. Agaty Sycylijskiej. Tego dnia w wielu kościołach święcimy chleb, sól i wodę. Za wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze domostwa od niebezpieczeństw pożaru i innych przeciwności.

Takiego święcenia dokonano w kościele św. Kazimierza Królewicza w Częstochowie, podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył ks. Łukasz Połacik. Duchowny powiedział, że za przykładem św. Agaty warto oddawać nasze codzienne cierpienia Bogu.

– Za nic miała swoje życie wobec miłości do Chrystusa. Jest to oczywiście pewien ideał i chcielibyśmy też tak potrafić, ale nawet w tych drobnych codziennościach, w naszych małych męczeństwach, kiedy spotyka nas jakaś przykrość, abyśmy potrafili oddawać to Panu Jezusowi i umieli robić to na Jego chwałę – mówił ks. Łukasz Połacik.

Św. Agata od ognia zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał zwyczaj, że sporządzano akta męczenników. Większość z nich nie doczekała do naszych czasów. – Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku – przybliżył ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej i dodał: – Jak przekazują kronikarze, św. Agata pochodziła z Katanii na Sycylii z arystokratycznej rodziny. Miała się odznaczać niezwykłą urodą. Jej imię – Agata znaczy „dobro”. Rządzą zapłonął ku niej miejscowy namiestnik, który chciał ją za żonę, ona jednak stanowczo odmówiła zalotom, za co ukarał ją, posłaniem do domu rozpusty (gdzie jednak uchroniła swoją cnotę). Następnie, dalej opierając się zalotom, została skazana na okrutną śmierć, najpierw przez obcięcie piersi, a później przez śmierć na rozpalonych węglach. Tuż po tym, ok. 255 roku rozpoczęto wielki kult, jej grób otaczano wielką czcią, stała się też patronką Sycylii – opisywał ks. Mariusz Bakalarz.

Obrazy świętych, do których należała św. Agata czy św. Kazimierz udowadniają, że da się żyć Ewangelią i realizować ją w swoim życiu. W homilii ks. Mariusz Bakalarz zaznaczył, że na przestrzeni dziejów, a także we współczesnych czasach jest wielu takich, z których wierni powinni czerpać przykład.

– […] Święci są po to, by nam pokazać, że Ewangelia nie jest tylko zestawem ładnych słów, że nie są to tylko wzniosłe hasła i piękne ideały, zupełnie nienadające się do zrealizowania w życiu. Każdy święty żył Ewangelią w różnych jej odmianach, drogach, ścieżkach, ale szedł ku jednemu szczytowi. Obraz góry jest tu dobrym odniesieniem. Góra ma jeden szczyt, choć wiodą do niego szczytu różne drogi, bo przecież z każdej strony góry można do tego szczytu dojść. Góra ma różne zbocza, łagodniejsze i bardziej strome, ale cel jest jeden – Zbawienie […] – głosił.

Św. Agata przedstawiana jest zazwyczaj w ikonografii w długiej sukni oraz z kleszczami, którymi ją szarpano. Jej atrybutami są m.in. chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa symbolizująca czystość i niewinność oraz siłę moralną, palma męczeńska, pochodnia, a także płonąca świeca, będąca symbolem Chrystusa.

BNO

 

>>Homilia ks. Mariusza Bakalarza<<

 

Galeria: Radio Fiat/BNO
Św. Agato, chroń nasze domostwa od ognia

Skip to content